Blastocystis türkçesi Blastocystis nedir

  • Blastosist.
  • Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. inekte embriyonun 7-1 günleri.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Blastocystis ingilizcede ne demek, Blastocystis nerede nasıl kullanılır?

Blastocyst : Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi. Blastosist. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hali. dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblast) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

Blastocyte : Gelişmemiş hücre. Blastosist. Blastosit.

Blastocyte implantation : Blastosit implantasyonu. Blastositin endometriyuma tutunması, implante olması.

Blastocyte migration : İmplantasyon öncesi dönemde blastositin döl yatağı içerisinde yer değiştirmesi. Blastosit göçü.

 

Blastocytoma : Blastositom.

Early blastocyt : Embriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo. Erken blastosit.

İngilizce Blastocystis Türkçe anlamı, Blastocystis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blastocystis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Blastocyst : Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hali. dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblast) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.

Blastosphere : Tek hücre katmanıyla çevrelenmiş boşluk (bir embriyonun hayatının ilk aşaması). Blastula. Embriyo gelişimi süresince embriyonik hücrelerin oluşturduğu ortası sıvı ile dolu hücresel yapı. (embriyoloji) blastula.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abaxial : Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

Abdomen : Karın. Batın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Blastula : Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan, içi sıvıyla dolu bir top biçiminde olan, segmentasyon sırasında morula evresinden hemen sonra meydana gelen, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Blastula. Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan içi bir sıvı ile dolu bir top şeklinde olan, segmentasyon sırasında morula evresinden sonra teşekkül eden, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre. Tomurcuk, embriyo. bastosist. (embriyoloji). İlk oğulcuk. Tek hücre katmanıyla çevrelenmiş boşluk (bir embriyonun hayatının ilk aşaması).

Blastocyte : Blastosit. Gelişmemiş hücre.

Blastocystis synonyms : blastodermic vessicle, a clay, a amplitude mod, abattoir, abamectin, abdominal ovariectomy, a crochordon, abdominal pain, a c deformity, a c syndrom, abdominal palpation.