Blastula nedir, Blastula ne demek

Blastula; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yumurta hücresi oğulcuk olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan, içi sıvıyla dolu bir top biçiminde olan, segmentasyon sırasında morula evresinden hemen sonra meydana gelen, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bastosist.

Tomurcuk, embriyo.

Biyoloji'deki anlamı:

Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan içi bir sıvı ile dolu bir top şeklinde olan, segmentasyon sırasında morulâ evresinden sonra teşekkül eden, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. Blastos=tomurcuk): Bütün çokgözeli hayvanlarda görülen bir gelişme evresi. Bir sıra gözelerden oluşmuş, içi bir sıvı ile dolu bir top olup genel olarak segmentasyon sırasında morulâdan sonra meydana gelir. Bazen kirpikli de olabilir.

İngilizce'de Blastula ne demek? Blastula ingilizcesi nedir?:

blastula

Fransızca'da Blastula ne demek?:

blastula

Blastula hakkında bilgiler

Embriyo gelişiminde, embriyonik hücrelerin oluşturduğu, ortası sıvıyla dolu hücresel yapı.

 

Blastula anlamı, kısaca tanımı:

Hücre : Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze.

Yumurta : Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi. Tavuk yumurtası. Er bezi. Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre.

Oğulcuk : Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm. Oğlanlara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo.

Morula : Blastula.

Geliş : Gelme işi.

Yuvarlak : Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Top veya küre biçiminde toparlak şey. Homoseksüel erkek.

Biçim : Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

 

Girme : Girmek işi.

Embriyo : Oğulcuk.

Blastulasyon : Embriyo oluşumunun blastula evresinde blastomerlerin embriyo yüzeyinde sıralanması, blastula oluşumu. Embriyonun segmentasyonu sırasında, blastula evresinde, blâstomerlerin embriyo yüzeyine sıralanarak blastoderm adını alan epitel katmanını oluşturmaları.

Diğer dillerde Blastula anlamı nedir?

İngilizce'de Blastula ne demek? : n. (Embryology) cavity surrounded by a single layer of cells (first stage in the life of an embryo)

n. blastula, cavity surrounded by a single layer of cells (Embryology)

n. blastosphere, (Embryology) blastula, cavity surrounded by a single layer of cells (first stage in the life of an embryo)