British commonwealth türkçesi British commonwealth nedir

  • Britanya uluslar topluluğu.
  • İngiliz milletler topluluğu.

British commonwealth ingilizcede ne demek, British commonwealth nerede nasıl kullanılır?

British : İngilizler. İngiliz halkı. Britanya ile ilgili. Britanyalı. Britanya'ya ait. ä°ngiliz. İngiliz.

Commonwealth : Cumhuriyet. Komonvelt. Devlet. İngiliz uluslar topluluğu. Kamu yararı. Bağımsız devlet veya topluluk. Ulus. İngiliz imparatorluğu. Eyalet.

British commonwealth of nations : İngiliz milletler topluluğu. The commonwealth of nations'ın (milletler topluluğu) eski adı (büyük britanya ve bağımlısı ülkelerin oluşturduğu gönüllü konfederasyon). Britanya milletler topluluğu.

British airways : İngiliz havayolları.

British anti lewisit : Bal. Özellikle kurşun, inorganik civa, arsenik, altın ve antimon gibi ağır metallerle heterosiklik şelat kompleksleri oluşturarak bu elementlerin, enzimlerde bulunan sülfidril gruplarına bağlanmasını engelleyen ve sonuçta idrarla atılımlarını sağlayanağır metal zehirlenmelerinde kullanılan birantidot, dimerkaprol.

British broadcasting corporation : Büyük britanya'da radyo ve televizyon programı yayınları yapan bir kamu teşekkülü. İngiliz yayın kuruluşu. Bbc.

İngilizce British commonwealth Türkçe anlamı, British commonwealth eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak British commonwealth ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commonwealths : Bağımsız devlet veya topluluk. Komonvelt. Ulus. Eyalet. Kamu yararı. İngiliz uluslar topluluğu. İngiliz imparatorluğu. Cumhuriyet. Devlet.

British commonwealth of nations : Britanya milletler topluluğu. The commonwealth of nations'ın (milletler topluluğu) eski adı (büyük britanya ve bağımlısı ülkelerin oluşturduğu gönüllü konfederasyon).

Commonwealth : Devlet. Kamu yararı. Komonvelt. Bağımsız devlet veya topluluk. Milletler topluluğu. Ulus. İngiliz imparatorluğu. Cumhuriyet.

The commonwealth : İngiliz uluslar topluluğu.