Buram buram nedir, Buram buram ne demek

Buram buram; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Duman, koku vb. çok etkili bir biçimde yayılarak
  • Yoğun bir biçimde.

"Buram buram" ile ilgili cümleler

  • "Yeryüzünün sıcaktan kavrulduğu ve herkesin buram buram terlediği bu temmuz güneşinde benim ellerim buz gibi idi." - E. İ. Benice

Buram buram tanımı, anlamı:

Duman : Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan değişik renklerde gaz. Esrar. Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık. Kötü, yaman.

Koku : Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu. Güzel kokmak için sürülen esans. Belirti, işaret.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

 

Yoğun : Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Koyu, kalın. Şişman, iri, tombul. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).

Bir : Sayıların ilki. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Tek. Sadece. Beraber.

Diğer dillerde Buram buram anlamı nedir?

İngilizce'de Buram buram ne demek? : a lot, abundantly