Calories türkçesi Calories nedir

Calories ile ilgili cümleler

English: How many calories are in 100 grams of butter?
Turkish: 100 gram tere yağında kaç kalori var?

English: Is eating 1,800 calories a day enough?
Turkish: Bir günde 1800 kalorilik yemek yeme yeterli midir?

English: Japanese sweets are lower in calories than Western sweets.
Turkish: Japon şekerlemesi, Batı şekerlemesinden daha az kaloriye sahip.

English: How many calories is a peanut butter sandwich?
Turkish: Bir fıstık ezmeli sandviçte kaç kalori var?

English: How many calories have you had today?
Turkish: Bugün kaç kalori aldın?

Calories ingilizcede ne demek, Calories nerede nasıl kullanılır?

Kilo calories : Büyük kalori. Kilo kalori. Bin kalori.

Calorie chart : Kalori şeması.

Calorie count : Kalori hesabı. Belirli bir yiyecek veya tabaktaki kalori miktarı.

Calorie low diet : Şişmanlatıcı gıdalar veya yüksek enerjili besinler içermeyen yeme alışkanlığı. Düşük kalori diyeti.

Calorie rich : Yüksek kalorili. Çok miktarda kalorisi olan. Kalorisi yüksek. Çok miktarda enerji içeren. Kalori yönünden zengin.

Mean calorie : Ortalama kalori.

Kilogram calorie : Bir litre su sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı. Büyük kalori. Kilokalori. Kg kalori. Kilogram kalori.

 

Kilocalorie : Bin kalori. Bir atmosfer basınçta, bir kilogram damıtık suyun sıcaklığını 14.5 oc’ den 15.5 oc’ ye çıkarmak için gerekli ısı enerjisi miktarı, kilogram kalori, kg kalori, k. kal. Kilokalori. Bin tane küçük kalori.

Large calorie : Bol kalori. Bin kalori. Bir litre su sıcaklığını bir derece yükselmesi için gereken ısı miktarı. Büyük kalori.

Caloric energy : Isıl enerji.

İngilizce Calories Türkçe anlamı, Calories eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calories ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Saint lucia : Batı hint adaları'nda bulunan ada ülkesi. Aziz lucia.

Small calorie : Küçük kalori. Bir gram suyun ısısını bir derece artırmak için gereken ısı miktarı. Enerji birimi. Düşük kalori. Kalori.

Nourishment : Yemek. Yiyecek. Besleme. Beslenme. Kıyı yenileme veya besleme. Gıda.

Nutriment : Besin maddesi. Yapı maddesi. Nutrıment. Gıdalı. Gıda. Canlı bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan madde, besin maddesi.

Foods : Yiyecek. Gıda. Yem. Yiyecekler. Yemek.

Food and drink : Gıda. Yiyecek ve içecek. Canlılık. Hayat. Gıda ve içecek. Yiyecek içecek. Beslenme. Yenen ve içilen şeyler. Yaşam.

Nutrient : Gıda. Enerji sağlayan, büyüme, gelişme ve hayatın sürdürülebilmesi için gereksinim duyulan, eksikliği tipik biyokimyasal veya fizyolojik değişikliklere neden olan ve gıda bileşeni olarak bilinen maddeler, besin elementi. Besin ögesi. Besinli. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhangi bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan maddeler. besin maddesi. Besleyici madde. Besin maddesi. Besin değeri yüksek. Besin elementi.

 

Food substance : Besin maddesi. Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlarla hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş vücudun beslenme ve diğer gereksinimini karşılayan maddeler. Gıda maddesi. Herhangi bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan maddeler. besin maddesi.

Nutritional : Beslenme ile ilgili. Nutrisyonel. Besinsel. Beslenmeyle ilgili.

Aliments : Yiyecek. Gıda.

Calories synonyms : work unit, nutritionist's calorie, st. lucia, kilocalorie, nutriments, nutrients, kilogram calorie, feed, gram calorie, nourishments, heat unit, food, nutrition, energy unit, calorie, large calorie, alimenting.

Calories zıt anlamlı kelimeler, Calories kelime anlamı

Fatty : Yağ tulumu. Yağlı. Yağdan oluşan. Semiz. Dobiş. Tombul. Yağlı yiyecek. Şişman. Şişko. Dombili.

Calories antonyms : nonthermal.