Canan nedir, Canan ne demek

Canan; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
  • Tasavvufta Tanrı.

"Canan" ile ilgili cümle

  • "Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil!" - Fuzuli
  • "Yunus ver canını Hak yoluna / Can vermeyince canan bulunmaz" - Yunus Emre

Canan isminin anlamı, Canan ne demek:

Erkek ismi olarak; Sevgili, gönül verilen, âşık olunan. Kız ismi olarak; Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.

Canan anlamı, tanımı:

Cana : "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Cananlık : Canan olma durumu.

Evvela can sonra canan : "insanlar bencildir, önce kendilerini, sonra yakınlarını düşünürler" anlamında kullanılan bir söz.

Önce can sonra canan : "insanlar bencildir, önce kendilerini, sonra yakınlarını düşünürler" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Hizmetçi bayan. Bayan.

Sevgili : Sevgi ve bağlılık duyulan. Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan.

Tasavvuf : Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

 

Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.

Canane : (ca:na:ne) Bir kız ismi olarak anlamı; Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.

Canantav : Yanardağ.

Diğer dillerde Canan anlamı nedir?

İngilizce'de Canan ne demek? : n. sweetheart, lover, beloved person; darling

Almanca'da Canan : die Geliebte

Rusça'da Canan : n. любимая (F), милая (F)