Cananlık nedir, Cananlık ne demek

  • Canan olma durumu

Cananlık tanımı, anlamı:

Canan : Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili. Tasavvufta Tanrı.

Cana : "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.