Cataclysm türkçesi Cataclysm nedir

Cataclysm ingilizcede ne demek, Cataclysm nerede nasıl kullanılır?

Cataclysmal : Felaket. Müthiş. Feci. Katastrofik. Felaket gibi. Tüyler ürpertici. Tufana ait. Doğal bir felaketle alakalı.

Cataclysmic : Felaket gibi. Feci. Katastrofik. Dehşet verici. Felaket. Kıyamet günü gibi. Doğal bir felaketle alakalı. Sarsıntılı. Tufan gibi. Tüyler ürpertici.

Cataclysms : Tufan. Felaket. Karışıklık. Kıran. Yerkabuğundaki ani ve aşırı değişme. Afet. Yerkabuğunun ani değişmesi.

Cataclasis : Kataklasis. Kaya ezilmesi. Kataklaz.

Cataclastic : Kataklastik. Basınç başkalaşımı ile ezik, kırık ve biçimi değişik kristallerden oluşmuş bir kayaç dokusu. Ezik doku. Ezik.

Catachrestic : Kelimelerin yanlış kullanımı ile karakterize. Mecazi kullanımda hata.

Catachresis : Kaydırmaca. Kelimeyi yanlış kullanma. Kelimelerin yanlış kullanımı. Kaydırma. Bir metaforu uzatma. Bir kelimeyi mecazi bir şekilde hatalı kullanma. Sözü yanlış kullanma.

Catacomb : Yeraltı mezarı. Katakomb. İlk hıristiyanların, kayaları oyarak ya da yer altını kazarak yaptıkları uzun dehlizler biçiminde; tabanına dikey olarak ya da duvarlarındaki oyuklarda yatay olarak ölülerini gömdükleri, kimi kez tapınak olarak kullandıkları sinlik. Yeraltı sini. Katakomp. Yeraltı mezarlığı. Özellikle romalılarda. Yeraltı sinliği. Yer altı mezarlığı veya yeraltında kemiklerin toplandığı yer.

 

Catacalsine : Kalsitonin prekürsörü olan madde. Katakalsin.

Catacombs : Yeraltı mezarlığı. Yeraltı mezarı. Katakomp. Yer altı mezarlığı veya yeraltında kemiklerin toplandığı yer. Yeraltı sini. Katakomb. Özellikle romalılarda.

İngilizce Cataclysm Türkçe anlamı, Cataclysm eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cataclysm ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Destruction : Tahrip. İzmihlal. Harap etme. Yok edilme. Destruksiyon. Tahribat. Mahv. Yıkma.

Bedevilment : Tedirginlik. Kaygı. Karmaşa halinde olma durumu. Karışık olma durumu. Karmaşa. Tasa. Dert. Karıştırma. Zorlaştırma.

Pestilences : Salgın ve öldürücü hastalık. Veba. Öldürücü salgın hastalık. Taun. Zararlı öğreti. Bulaşıcı ve öldürücü hastalık. Pestilans.

Bedlams : Çıfıt çarşısı. Çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. Kızılca kıyamet. Akıl hastanesi. Gürültülü patırtılı yer. Velvele. Tımarhane. Kargaşa. Tımarhane gibi bir yer.

Bad luck : Kötü şans. Şanssızlık. Şeamet. Kör şans. Talihsizlik. Aksilik. Uğursuzluk. Karayazı. Kör talih. Kör şeytan.

 

Brouhaha : Yaygara. Kargaşa. Keşmekeş. Karmaşa.

Geological phenomenon : Jeolojik olay.

Tsunami : Denizdeki deprem dalgası. Deprem dalgası. Tsunami. 26 aralık 2004'te meydana gelen büyük tsunami. Denizin yüzünde çok büyük ölçüde karışıklıkların ya da denizaltı depremlerinin ortaya çıkardığı, çok uzun deniz dalgası. (japon terimi). Depremin oluşturduğu büyük deniz dalgası. Deniz depremi dalgası. Denizaltı depremlerinin ortaya çıkardığı büyük dalga. 2004 tsunamisi.

Force majeure : Zorlayıcı nedenler. Zorlayıcı neden. Zorunlu neden. Zorunlu hallerde. Zorunlu. Zorlayıcı sebep. Zorunlu haller. Zorunlu sebebler. Forsmajör. Zorunlu nedenler.

Casualty : Kayıp. Kaza. Şehit. Zayiat. Yaralı. Acil servis. Kazazede. Ölü. Arıza.

Cataclysm synonyms : nuclear winter, unavoidable casualty, inevitable accident, refractive, hillsides, famine, atrocious, the deluge, tuffoon, breakings, abominable, befuddlements, the flood, befuddlement, destructive, calvary, inundation, breaking, kiss of death, pestilence, broch, catastrophes, chaos, cyclones, chaoses, blight, hillside, addlement, calamitous, catastrophe, tidal wave, tragedy, bungles.

Cataclysm ingilizce tanımı, definition of Cataclysm

Cataclysm kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A deluge. An extensive overflow or sweeping flood of water.