Cater türkçesi Cater nedir

  • Temin etmek.
  • Hitap etmek.
  • Sağlamak.
  • Yiyecek tedarik etmek.
  • İhtiyacını karşılamak.
  • Yiyecek içecek sağlamak.
  • Yemeklerin hazırlanmasını ve servisini üstüne almak.
  • Yiyecek ve içecek sağlamak.
  • Yemek sağlamak.

Cater ile ilgili cümleler

English: Caterpillars transform into butterflies while they're in a cocoon.
Turkish: Tırtıllar koza içerisindeyken kelebeğe dönüşür.

English: The net-cafes here cater to students; fees start at around a pound an hour.
Turkish: Buradaki net-kafeler öğrencilere yiyecek ve içecek sağlamaktadır; ücretler yaklaşık saati bir pounddan başlamaktadır.

English: I arranged catering for tomorrow's party.
Turkish: Yarınki parti için yeme içme işini düzenledim.

English: The caterpillar transformed into a beautiful butterfly.
Turkish: Tırtıl güzel bir kelebeğe dönüştü.

Cater ingilizcede ne demek, Cater nerede nasıl kullanılır?

Cater cornered : Köşegen.

Cater cousin : Samimi arkadaş. Dördüncü derecede kuzen. Sevgili arkadaş. Uzak bir akraba. Birinci derece akrabaların dışında kalan kuzen. Uzak akraba. (arkaik) kuzen.

Cater for : Sağlamak. Gereklerini hazırlamak. Gözönünde bulundurmak. Hazırlamak. Göz önünde bulundurmak. Temin etmek. Yemeklerin hazırlanmasını ve servisini üstlenmek. İçin yemek tedarik etmek. Tedarik etmek. Dikkate almak.

 

Cater for a banquet : Bir olay veya şölen için yiyecek ve hizmet sağlamak.

Cater to : Gereksinime cevap vermek. Talebe cevap vermek. Bir dediğini iki etmemek. Birinin ihtiyacını karşılamak. Arzuları tatmin etmek. Gereksinimi karşılamak. Dilekleri yerine getirmek. İhtiyacı karşılamak.

Catering industry : İkram servis sanayi. Hazır yemek sektörü. Yemek hizmeti endüstrisi. Yemek sanayi. Gıda hizmeti endüstrisi. Yemek servis endüstrisi. Yemek servisi endüstrisi.

Caterer : Kumanyacı. Gıda dağıtım şirketi. Yiyecek sağlayan kimse. Hazır yemek firması. Vekilharç. Yiyecek dağıtım şirketi. İhtiyaç giderici. Yiyecek sağlayan. Bayi. İkram servisi yapan kişi veya kuruluş.

Caterers : İkram servisi yapan kişi veya kuruluş. Yiyecek içecek sağlayan kimse.

Catered : Hitap etmek. Sağlamak. Temin etmek. Yemeklerin hazırlanmasını ve servisini üstüne almak. Yiyecek ve içecek sağlamak. Yemek sağlamak. Yiyecek içecek sağlamak. Yiyecek tedarik etmek. İhtiyacını karşılamak.

Catering : Yemek hizmeti. İaşe. Yiyecek içecek sağlama. Tüketiciye hazır bir biçimde sunulmak üzere hazırlanan gıdaların ön işlemlerden ve pişirme işleminden sonra veya değişik saklama yöntemlerinin uygulanmasını takiben uzun süre korunarak depolanması ve tüketim öncesi ısıtma aşamalarını içeren, yapılan hazır yemek üretimi ve tüketiciye ulaştırılması işlemleri, katering. Yiyecek içecek. Yeme içme. Yiyecek-içecek hizmeti. Katering. Hazır yemek teknolojisi. İkram servisi.

İngilizce Cater Türkçe anlamı, Cater eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cater ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bespeak : Rica etmek. Talep etmek. Ayırtmak. İstemek. Sipariş vermek. Göstergesi olmak. Bir şeye delalet etmek. Ismarlamak. Tutmak.

Provided : Şart koşmak. Önlem almak. Eğer. Ancak. -mek şartıyla. ... olmak kaydıyla. Tedarik edilen. Sağlanmış. Karşılamak. Hazırlıklı olmak.

Assure : İkna etmek. Sağlama almak. Garanti etmek. Söz vermek. Güven vermek. Temin etmek (rahatlatıcı veya ikna edici sözlerle). İnandırmaya çalışmak. Kesinleştirmek. İnandırmak.

Carry : Üzerinde bulundurmak. (toplama ve çarpmada sayıyı sonuncu basamağa) geçirmek. Sevketmek. Satışa sunmak. Elde. Bulundurmak. Erişmek. Çakmak.

Ply : Sıkıştırmak. Dayamak (yiyecek). Bunaltmak. İki veya daha çok nokta arasında düzenli seferler yapmak. İşlemek. Kullanmak. Katmer. İş yapmak. Kat. Düzenli sefer yapmak.

Regale : Keyfine bakmak. Ziyafetle ağırlamak. Canlandırmak. Dinlendirmek. Hoşça vakit geçirmek. Ağırlamak. Eğlendirmek. Hoşça vakit geçirtmek. Zevk ve sefa içinde yaşamak. Mest olmak.

Pimp : Dasnik. Muhabbet tellalı. Kadın tüccarı. Pezevenklik etmek. Godoş. Kaltaban. Kodoş. Buluşturucu. Astik. Pezevenk.

Gutter : Kitap sayfası marjı. Sefalet. Batak. Kötü yol. Eriyip akmak (mum). Hendek açmak. Suyolu. Çatı oluğu. Oluk açmak. Kanivo.

Accommodate : Telif etmek. Kalacak yer vermek. Barındırmak. Birbirine uydurmak. Bağdaştırmak. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Kalacak yer sağlamak. Alışmak. Tanzim etmek.

Bespeaks : Sipariş vermek. Göstergesi olmak. İstemek. Rica etmek. Konuşmak. Tutmak. Bir şeye delalet etmek. Ayırtmak. Ismarlamak.

Cater synonyms : indulge, accoutring, procure, sustain, carried, accommodated, drench, supply, treat, serve, dish, shower, assures, give, help, insures, elicit, nurture, power, appeal to, fill the bill, administer, lay on, board, accommodates, cater for, accommodate somebody with, staff, accoutres, have access to, administers, horse, catered.

Cater zıt anlamlı kelimeler, Cater kelime anlamı

Take : Tepki. Kavramak. Avalanan hayvan miktarı. Tutma. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası. çevirim oyunluğunda, alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilecek olan, her biri ayrı bir sayıyla belirtilen bölüm. alıcının bir kez çalıştırılması sırasında alıcı açısı, alıcı görüş noktası, alıcı ile çevrilen görünçlük arasındaki uzaklık, mercek çeşidi, vb. etkenlere göre başka başka özellikler gösteren görüntülerin tümü. (bu son durumda görüntüler gerek çerçeve içinde kapladıkları yer, gerek görüş açısı ve noktası, gerekse çevirim sırasında alıcının devinimiyle değişik özellikler kazanır ki, bunların her biri özel bir terimle belirtilir). tv. televizyon yayınında, sinemadaki çekimin özelliklerine karşılık olan durumlar. Kabul etme (vücut). Götürmek. Kabul edilmek. Yakalamak.

Parallel : Kıyaslamak. Kıyaslanabilir. Enlem. Örnek. Karşılaştırmak. Bilgisayar, coğrafya, fizik, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yakın. Eşit olmak. Benzerlik. Koşut çemberi.

Perpendicular : Dik. Şakuli. Doğru. Düşey. Bir noktadan bir çizgiye ya da bir yüzeye dik açı altında inen doğru. Amudi. Dikey çizgi. Dikme. Dikey.

Cater ingilizce tanımı, definition of Cater

Cater kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To cut diagonally. A caterer. A purveyor. The four of cards or dice. A provider. To provide food. To buy, procure, or prepare provisions.