Chisel in türkçesi Chisel in nedir

  • Maydanoz olmak.
  • Lafı kesmek.
  • Sözü kesmek.
  • Lafa karışmak.
  • Araya girmek.
  • Burnunu sokmak.
  • Kaş yapayım derken göz çıkarmak.
  • Salça olmak.

Chisel in ingilizcede ne demek, Chisel in nerede nasıl kullanılır?

Chisel : Yont. Keski. Yontmak. Kalem. Kalemle oymak. Oymak. Kazıklamak. Heykeltıraş kalemi. Dolandırmak.

In : Gelmiş olan. Da. Olarak. İçeriye. İçinde. İçeri. De. Halinde. İç. Mevsimi gelmiş.

Chisel bit : Düz matkap ağzı. Keski ucu.

Chisel drilling bit : Keski uç.

Chisel off : Keski ile kesmek veya koparmak. Bie iskarpela (oyma bıçağı) ile kesip koparma.

Chisel steel : Keski çeliği.

İngilizce Chisel in Türkçe anlamı, Chisel in eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chisel in ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Interlope : Başkasının işine karışmak. Müdahale etmek. Uygun belge olmadan bir başkasının alanına girmek (ticarette olduğu gibi).

Break in : Lafı bölmek. Sözünü kesmek. Yarıda kesmek. Hırsızlık amacıyla bir yere girmek. Motor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma. Alıştırmak. Söze karışmak. Çökertmek. Terbiye etmek.

Embroils : Karışmak. Bozmak. Sokmak. Bulaştırmak. Karıştırmak. Sokmak (birini zor bir işe). Ara bozmak.

 

Strike in : Karışmak. Saplamak (iğne). Başlamak. Girmek.

Cut in : Birinin sözünü kesmek. Müdahale etmek. Hisse vermek. Araya dalmak. Lafa girmek. Kesmek. Karışmak. Dansta eşini almak. Sollayıp yolunu almak.

Interceding : Aracılık etmek. Yalvarmak. Rica etmek. Şefaat etmek.

Interlopes : Müdahale etmek. Başkasının işine karışmak. Uygun belge olmadan bir başkasının alanına girmek (ticarette olduğu gibi).

Interpose : Aracılık yapmak. Araya koymak. Tavassut etmek. Arasına koymak. İleri sürmek. Karşı çıkmak. İki şeyin arasına koymak. İtiraz etmek.

Meddle with : Bulaşmak. Burnunu sokup berbat etmek. Kurcalamak.

Intercede : Aracılık etmek. Yalvarmak. Şefaat etmek. Rica etmek.

Chisel in synonyms : interloping, intercedes, kibitz, embroil, go between, sail in, interceded, get in the way, interferes, broke in, interloped, interfered, chime in, break into, interfere, interposing, butt in on, cut into a conversation, intermeddle, barge into, come between, intermeddling, interposed, chip in, butt in, barge in, interposes, horn in.