Cimrice nedir, Cimrice ne demek

Cimrice; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Cimri gibi, cimriye yakın bir biçimde

Cimrice anlamı, kısaca tanımı:

Cimri : Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Yakın : Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Diğer dillerde Cimrice anlamı nedir?

İngilizce'de Cimrice ne demek? : adj. miserly, cheap or stingy

adv. meanly, mangily, niggardly

Fransızca'da Cimrice : chichement