Classicist türkçesi Classicist nedir

  • Klasikçi.
  • Klasik sanat bilgini.
  • Klasik.
  • Klasik edebiyat uzmanı.
  • Klasik biçim yanlısı.
  • Klasik tarz taraftarı.

Classicist ingilizcede ne demek, Classicist nerede nasıl kullanılır?

Classicists : Klasik edebiyat uzmanı. Klasik sanat bilgini. Klasikçiler. Klasik biçim yanlısı.

Neoclassicist : Neoklasisizm destekçisi (klasik sanat veya edebiyat öğeleri kullanma).

Classicise : Klasik yapmak. Klasik tarzda yapmak (ayrıca 'classicize). Klasikleştirmek. Klasik stili takip etmek.

Classicism : Klasik biçime uyma. Klasisizim. Klasik öğrenim. Klasik öğrenimi savunma. Klasikçilik. Klasisizm. Klasizm.

Neoclassicism : 18 yüzyılda barok ve rokoko'ya tepki olarak çıkmış olan avrupa sanat akımı. Neoklasizm. Neoklasisizm. Sanat ve edebiyatta klasik stiller ve prensipler kullanma.

Classicize : Klasik stili takip etmek. Klasik yapmak. Klasik tarzda yapmak (ayrıca 'classicise'). Klasikleştirmek.

Classic anamnesis : Klasik anamnez. Hayvanın ne zaman hasta olduğu, hastalık belirtilerinin ilk defa nerede görüldüğü, hangi hastalık belirtilerinin görüldüğü, hastalığın olası nedenleri, önce uygulanan tedavi, hasta ve ölen hayvanların sayısı konularında hayvan sahibinin veteriner hekime verdiği bilgiler.

Classic manicure : Klasik manikür.

Classic : Üstünlüğü kabullenilmiş olan sanatçı. Klasikleşmiş. Yeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hala güncelliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt, örnek : shakespeare'in yapıtları. aynı anlama gelmek üzere klasik terimi de kullanılabilir. Birinci sınıf. Klasik eser. Klasik eserler yazan yazar. Bilinen. Değerini yitirmeyen. Edebi ve tarihi değeri olan. Alışılmış olan.

 

Classic cage resting : Klasik kafes istirahati. Parçaların deplase olmadığı basit kırıklarda, kemikte belirgin bir bozukluk oluşmadığı durumlarda ve özellikle de raşitik hayvanlarda görülen yaş ağaç kırıklarında ve açılanma oluşmamış kırık olgularında, kedi ve köpeğin en az iki hafta süreyle genişçe bir kafeste veya fazla hareket etmeyecek bir oda ortamında muhafaza edilmesi.

İngilizce Classicist Türkçe anlamı, Classicist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Classicist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Humanist : İnsancı. Beşeriyetçi. Yardımsever. İnsancıl. Hümanist.

Classical scholar : Hümanist. Yunan ve latin edebiyatı bilgini.

Usuals : Adi. Alelade. Her zamanki. Olağan. Alışılagelmiş. Mutat. Alışılmış. Her günkü.

Usual : Alışılagelmiş. Alelade. Her günkü. Herzamanki. Her zamanki. Alışılmış. Mutat. Adi. Olağan.

 

Classic : Klas. Geleneksel. Klasik yapıt. Klasikleşmiş. Klasik eser. Değerini yitirmeyen. Edebi ve tarihi değeri olan. Yeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hala güncelliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt, örnek : shakespeare'in yapıtları. aynı anlama gelmek üzere klasik terimi de kullanılabilir. Bilinen.

Classical : Başal. Olağanüstü. Eski dile ait. Klasik biçimde olan. Mükemmel. Eski, bilinen ve nitelikli yapıt ya da yerleşmiş düşünce. Klas. Hümanist.

Latinist : Latince uzmanı. Latince bilgini.

Classicists : Klasikçiler.

Artist : Ressam. Resimci. Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi. İşinde çok başarılı kimse. Heykeltıraş. Sanatçı. Sanatkar. Usta.

Creative person : Yaratıcı kişi.

Classicist zıt anlamlı kelimeler, Classicist kelime anlamı

Romanticist : Romantik. Romantik kimse. Romantizm taraftarı.

Classicist ingilizce tanımı, definition of Classicist

Classicist kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One learned in the classics. An advocate for the classics.