Usuals türkçesi Usuals nedir

Usuals ingilizcede ne demek, Usuals nerede nasıl kullanılır?

Become the usual thing : Adet olmak. Adet haline gelmek.

The usual thing : Adet. Olağan şey. Alışılmış şey.

The usual things : Alışılmış şey. Sıradan şeyler. Normal şeyler. Alışılagelmiş olan şey. Adet. Olağan şeyler. Olağan şey.

Through the usual channels : Alışılagelmiş yollardan.

As per usual : Kurallara uygun olarak. Alışıldığı gibi. Her zamanki gibi.

Usually : O'clock. Ekseriya. Çoğu. Çokluk. Ekseriyetle. Genelde. Çoğunlukla. Çoğu zaman. Genellikle.

I usually use gasoline : Genelde benzin kullanırım.

Unusual : Tuhaf. Tip. Fevkalade. Görülmedik. Sıradışı. Nadir. Acayip. Seyrek. Olağandışı. Görülmemiş.

Usualness : Genellik. Yaygınlık. Aleladelik. Yaygın olarak yapılma durumu. Genellikle yapılma durumu.

As usual : Her zamanki gibi. Her zamankinden. Her zaman olduğu gibi. Alışıldığı gibi. Adet üzere. Herzamanki gibi.

İngilizce Usuals Türkçe anlamı, Usuals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Usuals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Day to day : Günlük. Günden güne.

Campier : Yapmacık.

No great shakes : Orta. Ahım şahım değil. Sıra dışı değil (kişi hakkında). Çok iyi değil. Normal. Şöyle böyle. Sıradan.

 

Familiar : Arkadaş. Hizmetçi. İçli dışlı. Fazla samimi. Aşina. Bildik. Alışık. Yaygın. Yakın.

Cheap : Cimri. Uğraşsız. Ucuzcu. Basit. Kolay. Asan. Benzerlerine ve aynı özellikte bulunanlara göre birim değeri düşük olan. Ucuzlatmak. Kıytırık.

Commonly : Ekseriya. Sıradan biçimde. Genellikle. Yaygın bir şekilde. Yaygın olarak. Çoğunlukla. Ortak olarak. Bayağıca. Müşterek biçimde.

Diurnals : Diurnal. Gündüz (ile ilgili). Gündüze ait. Günlük. Gündüz ortaya çıkan. Günsel. Gündüz olan. Bir günlük. Gündüz hareketli olan.

Coarse : İşlenmemiş. Kaba saba. Kalın. Terbiyesiz. Kaba. Bayağı. Kalitesiz. İnce olmayan. Yontulmamış.

Abject : Perişan. Kendini küçük düşüren. Bedbaht. Umutsuz. Miskin. Küçük düşürücü. Gururdan yoksun. Tam. Acınası. Aşağılık.

Ordinary : Değişmez kurallar (katolik kilisesi). Basit. Lokanta (ingiliz ingilizcesi). Olağan şey. Lokanta. Alışılmış şey. Sıradan. Sıra işi.

Usuals synonyms : diffusive, quotidian, inveterate, classic, late, commonplace, nondescript, diurnal, chintzier, lates, normal, chronic, campy, orthodox, by default, cheap jack, chintziest, mundane, banal, readiest, common, atrocious, consuetudinary, frequents, one size fits all, of every day, routine, normally, everyday, accustomed, hacks, familiarized, ordinaries.

 

Usuals zıt anlamlı kelimeler, Usuals kelime anlamı

Remarkably : Önemli biçimde. Dikkat çekecek derecede.

Unusual : Görülmedik. Nadir. Fevkalade. Sıradışı. Alışılmadık. Olağandışı. Seyrek. Tip. Alışılmamış. Olağan olmayan.

Unusualness : Olağandışılık. Fevkaladelik.

Usuals antonyms : uncommon.