Coequal türkçesi Coequal nedir

Coequal ingilizcede ne demek, Coequal nerede nasıl kullanılır?

Coequality : Diğerleri ile eşit rütbede veya pozisyonda olma durumu.

Coequally : Eşit bir şekilde. Eşit derecede.

Coequals : Akran. Rütbesi eşit. Eşit. Eş. Denk. Müsavi.

Coed : Karma (eğitim). Kızlı erkekli eğitim. Karma okulda kız öğrenci. Karma eğitim yapan. Karma okul öğrencisi kız. Karma eğitim.

Coeditor : İşbirliği yapılan editör. Müşterek editör. Yazı işleri müdürü yardımcısı.

Coeds : Kızlı erkekli eğitim. Karma okulda kız öğrenci. Karma (eğitim). Karma okul öğrencisi kız. Karma eğitim. Karma eğitim yapan.

Coeducationally : Karma eğitim ile ilgili olarak. Karma öğretimde yapılan şekilde (kızlar ve erkeklerin birlikte veya karma eğitimi).

Coeducation : Kızlı erkekli eğitim. Karma eğitim. Karma öğretim. Erkek ve kız öğrencilerin aynı okulda okumalarına ve türlü okul çalışmalarını birlikte yürütmelerine olanak sağlayan eğitim.

Coefficient of ambiguity : Thurstone anlak ölçeğinin kuruluşu sırasında ölçeği oluşturacak- sınarları saptamak amacıyla başvurulan ve ölçek konumu üzerinde yargıcıların yeterince uyuşamadığı ya da birbirinden uzak kümeler içine yerleştirilerek geniş bir yayılma gösterdiği durumda, ilgili sınarın elenmesini gerektiren ölçüm. bk. eşit görünen aralık ölçeği. Belirsizlik katsayısı.

 

Coefficient matrix : Katsayı matris. Katsayılar dizeyi. Katsayı matrisi.

İngilizce Coequal Türkçe anlamı, Coequal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coequal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coeval : Muasır. Yaşıt. Çağdaş. Aynı yaşta.

Bale : Suyunu boşaltmak (kayık). Paraşütle atlamak. Balyalamak. Balya yapmak. Denek. Denk yapmak. Kuru ot, saman ve yünlerin makineyle sıkıştırılıp bağlanmış durumu, denk. Balya.

Counterbalances : Dengelemek (karşılıklı olarak). Eş ağırlık. Eşit güçle karşı koymak. Denkleştirmek. Karşılamak. Denk ağırlıkla karşılamak. Karşı denge. Karşılık.

Bub : Küçük bir erkek çocuğa gayrıresmi hitap. Kardeş. Arkadaş. (argo) ahbap. Ulan.

Counterparts : Karşıtlar. Meslektaş. Benzer. Suret. Emsal. Karşılık.

Fellows : Herif. Ahbap. İhvan. Koca. Adam. Yoldaş. Tek. Sevgili.

Corresponding : Yazışan. Uygun. Yerini tutan. Mektuplaşan. Mutabık. Tekabül eden. Uyan. Benzer.

Of the same age : Yaşıt. Öğür. Aynı yaşta olan. Aynı yaşta.

Match : Eşleştirmek. Karşılaşma. İki takım arasında birbirini yenmek gereğiyle yapılan yarışmaların tümü. Eşlemek. İyi gitmek. Birleştirmek. Futbol, bilgisayar, eskrim alanlarında kullanılır. Eşi benzeri olmak. Alıştırmak. Kaşılaşma (takım karşılaşması).

Coequal synonyms : coequals, equal to, counter balanced, co ordinate, balle, coevals, neck and neck, compeers, iso, companion, counterbalance, pari, equal, counterweight, tantamount, counterpoise, companions, compeer, homologous, equivalent, cobbers, counterpart, on a par with, counterbalanced, commensurable, on an equality with, better half, even, correspondent, commensurate, counterweights, cobber, at par.

 

Coequal zıt anlamlı kelimeler, Coequal kelime anlamı

Unequal : İstikrarsız. Eş olmayan. Farklı. Oransız. Eşit olamayan. Eşit olmayan. Eşitsiz. Yeterli seviyede olmayan. Düzeysiz. Düzensiz.

Coequal ingilizce tanımı, definition of Coequal

Coequal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Being on an equality in rank or power.