Coldest türkçesi Coldest nedir

Coldest ile ilgili cümleler

English: Police described the killer's eyes as the coldest they'd ever seen.
Turkish: Polis katilin gözlerini şimdiye kadar gördüğü en soğuk olarak nitelendirdi.

English: This is the coldest winter that we have had in thirty years.
Turkish: Bu, otuz yıl içerisinde yaşadığımız en soğuk kıştır.

English: It was the coldest inaugural day in the nation's history.
Turkish: O, milletin tarihinde en soğuk açılış günüydü.

English: January is usually the coldest month.
Turkish: Ocak genelde en soğuk aydır.

English: This is the coldest winter we have had in twenty years, I hear.
Turkish: Bunun bizim yirmi yıl içerisinde yaşadığımız en soğuk kış olduğunu duydum.

Coldest ingilizcede ne demek, Coldest nerede nasıl kullanılır?

Colder : Donuk. Yapmacık. Sakin. Üşümüş. Soğukkanlı. Daha soğuk. Duygusuz. Kaçınılmaz. Sıkıcı. Baygın.

Be scolded : Azar işitmek. Azarlanmak. Bir araba dolusu laf işitmek. Fırçalanmak. Zılgıtı yemek.

Scolded : Terslemek. Fırça yemiş. Çıkışmak. Azar işitmiş. Haşlamak. Paylamak. Azarlanmış. Azarlamak.

Scolder : Dırdırcı kadın. Azarlayan tersleyen kimse. Aşağılayan kimse. Kınayan kimse. Küfürlü dil kullanan kimse. Sitem eden ayıplayan kimse. Ayıplayan kimse. Herşeyde hata bulan kimse.

 

Scolders : Azarlayan tersleyen kimse. Dırdırcı kadın. Ayıplayan kimse. Kınayan kimse. Küfürlü dil kullanan kimse. Sitem eden ayıplayan kimse. Herşeyde hata bulan kimse. Aşağılayan kimse.

Cold blooded : Vicdansız. Soğukkanlı.

Cold aglutinin disease : Köpek ve kedilerde vücut sıcaklığı düştüğünde, kılcal damarlardaki aglutinasyon sonucu deride kızartı, kanama, morarama ve nekrozun yanısıra hemolitik anemiyle belirgin ender olarak görülen otoimmün bir hastalık, soğuk hemaglutinin hastalığı. alyuvarlara karşı oluşan otoantikorların 370c’nin altında etkili olması nedeniyle biçimlenir. Soğuk aglutinin hastalığı.

Cold acid cleaner : Soğuk asitli temizleyici.

Cold air machine : Soğuk hava makinesi.

Cold aglutinin : Soğuk aglutinin. Düşük sıcaklıkta etki gösteren antikor.

İngilizce Coldest Türkçe anlamı, Coldest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coldest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Competition : Atletizm, biyoloji, iktisat, eskrim, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Çekişme. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma. Sınama. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi. Yarışım. Tek ya da takımlar arasında yenişme amacıyla düzenlenen kılıçoyunu karşılaşmalarının tümüne verilen ad. Rekabet.

 

Cheerless : Neşesiz. Kasvetli. Üzücü. Keyifsiz. İç karartan. Hüzünlü. İç karartıcı.

Finally : Tamamen. Sonunda. Sözün kısası. Bir de. Velhasıl. En sonunda. Nihayet. Hele şükür. Son olarak.

Calmer : Sakinlik. Yatıştırmak. Serinkanlı. Ağırbaşlı. Teskin etmek. Arsız. Dingin. Gürültüsüz.

Trial : Girişim. Deneme yapmak. Dert. Bakma. Dert veya tasa. Örnek. Duruşma. Başbelası. Atma ya da atlama yapan yarışçının, her dönede birer kez kullandığı sınama hakkı. Mahkeme.

Decidedly : Şüphesiz. Kesinlikle. Kararlı bir şekilde. Tamamen. Karalı bir şekilde. Katiyetle. Kuşkusuz. Muhakkak.

Bogus : Sahte. Yapma. Taklit. Sahte şey. Düzmece. Düzme. Kalp.

Put in : Uğramak. Vurmak. Çalmak. Eklemek. Katmak. Diye eklemek. Sokmak. Takılmak. Geçirmek (vakit). Araya girmek.

Heavier : Çok. Fırtınalı. Aşırı. Kaba. Hamile. Bozuk. Önemli. Sert. Şiddetli.

Colourless : Yansız. Silik. Renksiz. Soluk. Tarafsız. Solgun. Tekdüze. İtici. Anlamsız.

Coldest synonyms : spelling contest, social event, stack away, athletic contest, athletic competition, hive away, affectless, inextricable, faint, playoff, spelldown, bleakest, bald, citizen, roll up, game, pile up, foregone, calm, affectedness, brumal, boring, lightheaded, spelling bee, tourney, salt away, cannier, run up, canny, drooping, colorless, cannie, compile.

Coldest zıt anlamlı kelimeler, Coldest kelime anlamı

Give : Yapıvermek. Gitmek. Armağan etmek. Koparmak. Bulaştırmak. Dogruluğunu kabullenmek. İtiraf etmek. Esnemek. Eğilmek. Ödemek.

Spread : Kurmak (sofrayı). Uzatma. Örtmek. Bulaşmak. Sürüştürmek. Sürmek. Yayılmak. Açıklık. Sermek. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı.