Composite türkçesi Composite nedir

 • Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.
 • Bileşik.
 • Karma.
 • Birçok parçalardan oluşan.
 • Çeşitli.
 • Bileşim.
 • Terkip.
 • Bileşikgillerden bitki.
 • Muhtelit.
 • Muhtelif.
 • Alaşım.
 • Halita.
 • Kompozit.
 • Bileşikgillerden olan (botanik terimi).
 • Karışık.
 • Mürekkep.
 • Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
 • Birleşik.
 • Bir bileşimi oluşturan öğelerden her biri ya da bileştirme sürecinin ürünü.

Composite ingilizcede ne demek, Composite nerede nasıl kullanılır?

Composite action : Bileşik eylem.

Composite aircraft : Çok maksatlı uçak.

Composite bar chart : Karma çubuk çizim.

Composite beam : Mürekkep kiriş. Kompozit kiriş. Birleşik kiriş. Bileşik kiriş.

Composite blanking : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Almaçta resim iminin kaldırıldığı, satır ile alan başı yapıldığı vakit gönderilen alan ve satır boşluğu imleri. Bileşik boşluk.

Composite colour signal : Bileşik renk sinyali.

Composite defense : Karma savunma. Karma bava savunması.

Composite editor : Karma düzenleyici.

Composite dupe negative : Bilerek çoğaltım negatifi. Çoğaltım negatifi elde etmekte kullanılan bileşik negatif. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bileşik çoğaltım negatifi.

Composite duties : Karma vergi. Gümrük bildirmeliğinde yer alan belli bir maldan, hem ölçü hem de değer yönünden alınan vergi.

 

İngilizce Composite Türkçe anlamı, Composite eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Composite ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mixed : Katışık. Karışmış. Melez. Katkılı. Karıştırılmış.

Syndrome : Sendrom. Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler. Araz. Tüm belirti. Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hastalığı anlatan durum. Tüm semptomlar. Belirgi. Hastalık belirtileri.

Coupling : Motorlu araçlarda devimi oluşturan parçalarla motor arasında birleşmeyi sağlayan parça ya da düzen. Ek bileziği. Eşleşme. Kancalama. Bir molekülde komşu protonlar arasındaki mıknatıs alanları etkileşimi. özgür köklerin aralarında ortaklaşım bağı oluşturmaları. Eşleme. Bağlama. Rakor. Kaplin kenetlenme. Bağlantı.

Medleys : Potpuri. Oturtma. Florida eyaletinde yerleşim yeri. Karışık şeyler. Karışım. Karmakarışık şey. Çeşni.

Various : Birkaç. Farklı. Türlü. Türlü türlü. Değişik. Çok sayıda. Birçok. Çeşit çeşit.

Intermixtures : Birbirine karışma. Karıştırma. Karışım.

 

Hybrid : Kırık. Melezleme ya da melez çaprazlaması sonucu meydana gelen canlı; heterozigot döl. hibrit. iki ya da daha fazla farklı kökenden oluşan herhangi bir makromolekül. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Karışım. Kırma. Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl, azma, hibrit, kırma, metis. Melez. Melez hayvan.

Befogged : Kafası karışmış. Şaşırmış. Karışmış. Bulutla kaplı. Kafası dumanlanmış. Alkolün etkisiyle doğru düzgün düşünme yeteneğini yitirmiş. Sisle kaplanmış.

Mixing : Karışma. Karışım. İki ya da daha çok özdeğin bir araya gelip birbirinin içine dağılması. Karıştırma. Harmanlama. Karıştıran. Bilgisayar, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Karıştırıcı.

Remixing : Yeniden karıştırma.

Composite synonyms : chequered, different, anarchial, multifarious, synthesis, integrated, alloy, composition, asstd, intermixture, adulterates, compound, hybrids, combined, conflates, compounds, confederate, confects, befuddled, adulterate, adjunctive, divergent, miscellaneous, demisangue, married, coalesced, deviational, varietal, divers, misc, at one, combinedfilm, union.

Composite zıt anlamlı kelimeler, Composite kelime anlamı

Simple : İçten. Süssüz. Sıradan. Karmaşık olmayan. Yalın. Masum. Toy. Gösterişsiz. Yalınç. Saf.

Composite ingilizce tanımı, definition of Composite

Composite kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a composite language. Compounded. That which is made up of parts or compounded of several elements. Made up of distinct parts or elements. Combination. Compound. Composition.