Various türkçesi Various nedir

Various ile ilgili cümleler

English: Ali came up with various ideas on how to make his business more successful.
Turkish: Ali işini nasıl daha başarılı yapacağına dair çeşitli fikirler ileri sürdü.

English: Adherents of various religions live in Belarus.
Turkish: Belarus'ta çeşitli dinlerin taraftarları yaşıyor.

English: Children are open to various influences.
Turkish: Çocuklar çeşitli etkilere açıktırlar.

English: Air is a mixture of various gases.
Turkish: Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır.

English: Bob found various kinds of nuts.
Turkish: Bob çeşitli fındık türleri buldu.

Various ingilizcede ne demek, Various nerede nasıl kullanılır?

Various aspects : Değişik taraflar. Değişik boyutlar. Farklı boyutlar. Farklı taraflar. Değişik yönler. Çeşitli boyutlar. Çeşitli taraflar. Farklı yönler. Çeşitli bakış açıları. Farklı bakış açıları.

Various attacks : Değişik saldırılar. Karşı yarışmacının ilk saldırıya karşılık vermemesi, bunda gecikmesi ya da vücut savmasıyle kendini koruması üzerine, yeniden ve aralık vermeden sürdürülen saldırılar (üsteleme, saldırı yenilemesi, yineleme saldırıları gibi).

 

Various folders : Çeşitli klasörler. Değişik klasörler.

Various reasons : Değişik açıklamalar. Farklı sebepler. Farklı açıklamalar. Çeşitli sebepler. Çeşitli nedenler. Çeşitli açıklamalar. Değişik sebepler.

Various things : Öteberi.

From various sources : Değişik kaynaklardan. Farklı yerlerden.

Variolar : Çiçek hastalığına özgü. Çiçek hastalığı geçirmekte olan. Çiçek hastalığı hastası. Çiçek hastalığıyla ilgili. Varioler. Variolöz.

Kino vario : Doğu almanya'da geliştirilen çok resimli işlem. (üç gösterici, görüntülük üzerinde birbirine geçen alanlara görüntü yansıtacak biçimde yerleştirilir. bu göstericilerdeki üç filmin çeşitli yerleri örtülerle kapanmıştır. bu üç filmin görüntüleri böylelikle görüntülüğün çeşitli bölümlerinde yanyana gelerek çok değişik ve dramatik etkilere yol açabilir). Kino-vario. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Variolate : Variolat. Çiçek hastalığı gibi. Çiçek hastalığına benzeyen.

For various reasons : Çeşitli nedenlerden dolayı. Bir çok nedenlerden dolayı.

İngilizce Various Türkçe anlamı, Various eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Various ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A hell of a lot : Çok fazla. Bir yığın. Çok fazla miktarda. Sürüsüne bereket. Bir sürü.

Motliest : Renk renk. Rengarenk. Karışık.

Several : Sürüsüne bereket. Birbirinden farklı. Ayrı ayrı. Bazısı. Kimi. Birtakım. Kendi.

Deviational : Atipik. Iraksak. Sapkın. İstisnai. Anormal.

Numerously : Çok. Bir hayli. Çoklu olarak. Sayısız. Çok yönlü olarak. Sıkça.

Numbers of : Çok.

Alterable : Değişir. Değişebilir. Değiştirilebilir.

A great deal of : Epey. Pek çok.

Miscellaneous : Müteferrik. Sair. İkinci derecedeki. Karışık. Diğer. Çok yönlü.

Wide range of : -dan çok miktarda. Çeşitli sayıda. Çok çeşitli. Çok miktarda. -ın geniş yelpazesi. -un çok çeşidi. Geniş bir yelpazede. Geniş yelpazeli.

Various synonyms : multiple, disparate, any, medley, sundry, alternative, stew, combined, disjointing, distinct, species, mixed vegetables, calicos, a good few, olio, discrete, manifold, a good, newing, diverging, differently, new, diversified, in large quantities, mixed, a small number of, unnumbered, discriminating, divers, motley, a few, multiplexed, motleys.

Various zıt anlamlı kelimeler, Various kelime anlamı

Same : Eşit. Aynısı. Tıpkısı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Tıpkı. Aynı şey. Sürüm. Özdeş. Farksız.

Common : Bayağı. Kaba. Halka açık yeşil alan. Ortak. Çok kullanılan. Park. Yaygın. Alelade. Sıradan. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmasına açık bulundurulan, bireylerin iyeliğine geçirilmesi söz konusu olmayan taşınmaz.

Various ingilizce tanımı, definition of Various

Various kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Manifold. Different. Various colors. As, men of various names. Various occupations. Several. Diverse.