Constipates türkçesi Constipates nedir

Constipates ingilizcede ne demek, Constipates nerede nasıl kullanılır?

Constipate : Peklik vermek. Kabız etmek. Kabız olmak. Sıkmak.

Constipated : Konstipe. Kabızlık vermiş. Bağırsakların boşaltımının zor olduğu ve düzenli olarak meydana gelmediği durum ile ilgili. Kabız.

I am constipated : Kabız oldum.

Constipating : Sıkmak. Kabız etmek. Kabız.

Constipation : Peklik. İnkıbaz. Kabızlık. Konstipasyon. Yiyecek olarak tüketilen sindirim içeriğinin, sindirim kanalından geçiş süresinin uzaması, dışkının sert, kuru ve az miktarda oluşuyla belirgin rahatsızlık, peklik, konstipasyon, oppilasyon, proktostat. Kabız.

Omasum constipation : Kırkbayır kabızlığı. Geviş getiren hayvanlarda kırkbayır içeriğinin kuruyarak sertleşip adeta kerpiç kıvamını alması, organın genişleyip kontraksiyonlarını kaybetmesi ve ağrıyla belirgin bir hastalık, omazum konstipasyonu, obstipasyo omazi, omazum felci ve konstipasyonu.

I have constipation : Kabız oldum.

İngilizce Constipates Türkçe anlamı, Constipates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Constipates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bore : Birisinin canını sıkmak. Kuyu. Usandırmak. Sondalamak. Sonda. Çap (mermi). Bunaltmak. Bela. Delik. Oyu.

 

Burden with : Bunaltmak. Ağırlaştırmak. Bir yük koymak. Basınç uygulamak.

Ailed : Rahatsız olmak. Sıkıntıya sebep vermek. Sıkıntıya sebep olmak. Sıkıntıya sebebiyet vermek. Hastalanmak. Sıkıntıya neden olmak. Hasta olmak. Rahatsız etmek.

Astringed : Büzmek. Kabız. Sıkıştırmak.

Ail : Sıkıntıya sebep vermek. Güçsüzleşmek. Sıkıntıya sebep olmak. Rahatsız olmak. Zayıflamak. Sıkıntıya neden olmak. Sıkıntıya sebebiyet vermek. Rahatsız etmek. Hasta olmak.

Bind : Yan çapraz. Engel olmak. Sargılamak. Sarmak. Birleştirmek. Raptetmek. Biraraya getirmek. Yarayı sarmak. Zorunlu bırakmak. Yapıştırmak.

Burthen : Nakarat. Yüklemek. Ağırlaştırmak. Bir yük koyarak ağırlaştırmak. Yük. Yüklenmek. Külfet. Ana fikir. Mesuliyet.

Constipating : Kabız.

Bother : Sıkıntı vermek. Takmak. Dert. Dert vermek. Sıkıntı. Can sıkmak. Rahatsız etmek. Zahmet etmek. Daraltmak.

Chagrin : Gücendirmek. Üzülmek. Tasalanmak. Can sıkmak. Üzmek. Ümidini kırmak. Gücenmek. Küstürmek. Rezil etmek.

Constipates synonyms : obstipate, astringing, bothering, bound, besiege, indispose, astringe, astringes, constipate, chagrins, chagrining, bothers.

Constipates zıt anlamlı kelimeler, Constipates kelime anlamı

Constipates antonyms : unconstipated.