Count türkçesi Count nedir

 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Önemseme.
 • Varsaymak.
 • İddialar.
 • Saymak.
 • Değeri olmak.
 • Sayma.
 • Sayı.
 • Göz önünde tutmak.
 • Kont.
 • Kapsamak.
 • Hesaba katmak.
 • Dava maddesi.
 • Hesap.
 • Sayısını bulmak.
 • Sayılmak.
 • Hesaba katma.
 • Sayı saymak.

Count ile ilgili cümleler

English: Ali closed his eyes and began to count sheep.
Turkish: Ali gözlerini kapatıp koyun saymaya başladı.

English: "I can count from 1 to 100 in French now." "Wow that's great. How about counting backwards from 100 to 1?" "No, that's still impossible for me."
Turkish: "Ben şimdi Fransızca 1'den 100'e kadar sayabilirim." "Vay bu harika. Peki 100'den 1 kadar geriye doğru saymaya ne dersin?" "Hayır, o benim için hala imkansız."

English: Ali can count on Mary.
Turkish: Ali Mary'ye güvenebilir.

English: Ali couldn't count to ten until he was three years old.
Turkish: Ali üç yaşına kadar ona kadar sayamazdı.

English: Ali can always count on Mary for help.
Turkish: Ali yardım için her zaman Mary'ye güvenebilir.

Count ingilizcede ne demek, Count nerede nasıl kullanılır?

Count as : Gibi saymak. Olarak saymak. Olarak görmek.

Count backwards : Geri saymak. Geriye doğru saymak. Geriye saymak.

Count by : Sayı aralığı. Say. Artış.

Count data : Sayma verileri.

Count data models : Sayma verileri modelleri.

 

Count off : Sağdan saymak. Numaralamak. Saymak.

Count in : Dahil etmek. Saymak. İçermek. Katmak. Hesaba katmak.

Count of : Sayısı. Toplam.

Count nums : Sayı adedi.

Count down : Saymak. Geri sayma. Geriye saymak. Geri saymak. Geriye doğru saymak.

İngilizce Count Türkçe anlamı, Count eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Count ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Be : -dir. -dı. Kalmak. Berylliumb (berilyum). -dır. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Mal olmak. Anlamına gelmek. Olmak. -di.

Counted : Sayılı. Sayılmış. Addedilmiş. Önemi olmak. Addetmek.

Calc : Kalker. Kireçtaşı. Kireç.

Apply to : Uygulanacağı yer. Aşağıdakilere uygula. İçermek. Bahsetmek. Müracaat etmek. Pratik veya özel kullanım için uygulamak (örneğin, bilgi, yasalar, düzenlemeler). -i ilgilendirmek. Üstesinden gelmek. Geçerli olmak.

Comprehended : İhtiva etmek. İçine almak. Anlamak. -in esasını kavramak. Kavramak. Algılamak. Bilincine varmak. İdrak etmek. -i anlamak.

Number : Adet. Numaralamak. Müzik parçası. Miktar. Hesaplamak. Rakam. Sayısını sınırlandırmak. Olmak (belirli bir sayıda).

Calculations : Düşünüp taşınma. Hesaplama. Tahmin. Hesaplamalar. Çıkar hesabı. Öngörü. Hesap sonucu.

Considers : Göz önünde bulundurmak. Dikkate almak. Fikrinde olmak. Addetmek. Düşünmek. Saygı göstermek. Görmek.

Comprehends : Bilincine varmak. İçine almak. Anlamak. İhtiva etmek. İdrak etmek. Kavramak. -in esasını kavramak. Algılamak. -i anlamak.

Issue : Mesele. Dağıtmak. Konu. Yayınlamak. Bildirmek. Yayınlanmak. İhraç etmek. Neşet etmek. Çıkarmak. İhraç.

 

Count synonyms : summate, tote up, heeds, allows, conversion, made allowances for, arithmetics, caring, be accounted of, accelerator key, cheque, blanket, keep in mind, enumerations, heed, conjectures, ascertain, metering, figure, digital, acct, account, accompt, counting, button, abort sequence, be of value to, take into account, taking into account, rates, calculate, numerate, comprehending.

Count zıt anlamlı kelimeler, Count kelime anlamı

Exclude : İçeri almamak. Dışlamak. Saymamak. Hesaba katmamak. Dahil etmemek. Hariç tutmak. Önlemek. Dışarıda bırakmak. Kapsamdan çıkarmak. Kovmak.

Count ingilizce tanımı, definition of Count

Count kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To reckon. To enumerate. To compute. The act of numbering. Hence, to increase or add to the strength or influence of some party or interest. To possess value or carry weight. Reckoning. To tell or name one by one, or by groups, for the purpose of ascertaining the whole number of units in a collection. A nobleman on the continent of Europe, equal in rank to an English earl. To number. Accidents count for nothing. As, every vote counts. To number or be counted. Also, the number ascertained by counting.