Craziness türkçesi Craziness nedir

Craziness ingilizcede ne demek, Craziness nerede nasıl kullanılır?

Crazing : Sir çatlaması. Sir çatlağı. Yüzey çatlaması. Mozaik dokulu çatlama. Kaplama çatlaması. Delirtmek. Çatlak desenle sırlamak. Çatlatmak (argo terim). Çatlamak (argo terim). Sır çatlaması.

Crazier : Aklen dengesiz. Derme çatma. Çılgın. Abayı yakmış. Aptalca. Manyak. Deli. Mecnun. Çıldırmış. Kaçık.

Craziest : Karmaşık. Deli. Çatlak. Çıldırmış. Derme çatma. Aptalca. Kaçık. Çılgın. Salak. Dengesiz (kimse).

Crazily : Çılgınca. Delice. Çılgıncasına.

İngilizce Craziness Türkçe anlamı, Craziness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Craziness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Benny : Bir erkek adı (benjamin'in bir biçimi). Erkek ismi. Sinir krizi. Susam.

Frenzies : Kudurtmak. Öfke. Kudurma. Kendinden geçme. Çılgın bir hal. Coşkunluk. Aşırılık. Karışıklık.

Frenzying : Aşırılık. Çılgın bir hal. Kudurtmak. Kendinden geçme. Coşkunluk. Aşırı sevinç. Kudurma. Çıldırtmak.

Adventurousness : Cüret. Korkusuzluk. Pervasızlık. Maceracılık. Maceraperestlik.

Insanity : Dimağ hastalığı. Aptallık. Saçmalık. Akıl hastalığı. İnsanite. Çıldırma.

 

Mania : Hastalık. İptila. Merak. Düşkünlük. Tutkulu davranış. Mani.

Feyness : Kaprislilik. Kafası karışık olma. Üşütüklük. Ölümün eşiğinde olma durumu.

Flakiness : Lapa lapa oluş. Pul pul olma.

Bugs : Tutku. Merak. Tutkun. Gizli mikrofon. Dinleme cihazı. Böcek. Meraklı. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (euarthropoda) alt dalının, böcekler (ınsecta) sınıfının, hortumlu böcekler (rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu sertleşmiş, son tarafları zar halinde, art kanatları da zar biçiminde, nimf ve erginlerinde integümentte genel olarak çok pis kokan bezler bulunan, çoğu karada, bazısı suda yaşayan, kan ve bitki öz suyu emerek beslenen bir alt takım. süne (eurygaster integriceps), kımıl (aelia rostrata), tahtakurusu (cimex lectularius), su akrebi (nepa cinerea) iyi bilinen türleridir. hemiptera. Yarım kanatlılar.

Vagrancies : Serserilik. Avarelik. Zibidilik.

Craziness synonyms : brain sickness, craze, possession, spleen, cacodemonia, distraction, fissuration, deliria, nuttiness, cacodaemonia, madness, mismatch, goofiness, distractions, crotchets, lunacies, bennies, parallaxes, daftness, deliriums, spleens, battiness, crazes, idiocies, insanities, parallax, looniness, delusion, addlement, bug, manias, eccentricity, dementia.

 

Craziness zıt anlamlı kelimeler, Craziness kelime anlamı

Sanity : Akıl sağlığı. Fikir selameti. Ruh sağlığı. Muhakeme. Aklıselim. Mantıklı olma. Aklı başında olma. Aklıselimlik. Akıllılık.

Intelligence : Anlama. Anlak. Zeka. Anlayış. İnsanın yaşadığı deneylerden soyutlama ve öğrenme yoluyla yeni durumlara uyma yeteneği. Zeka sahibi. Akıllı kimse. Akıllılık. Zekilik. Öğrenme, araç geliştirme ve çevreye uyma olanağı sağlayan, bellek, istenç, yoğulum gibi bileşenlerden oluşan üst yeti.

Craziness ingilizce tanımı, definition of Craziness

Craziness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being broken down or weakened. As, the craziness of a ship, or of the limbs.