Bugs türkçesi Bugs nedir

 • Biyoloji, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Tahtakurusu.
 • Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (euarthropoda) alt dalının, böcekler (ınsecta) sınıfının, hortumlu böcekler (rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu sertleşmiş, son tarafları zar halinde, art kanatları da zar biçiminde, nimf ve erginlerinde integümentte genel olarak çok pis kokan bezler bulunan, çoğu karada, bazısı suda yaşayan, kan ve bitki öz suyu emerek beslenen bir alt takım. süne (eurygaster integriceps), kımıl (aelia rostrata), tahtakurusu (cimex lectularius), su akrebi (nepa cinerea) iyi bilinen türleridir. hemiptera.
 • Yarımkanatlılardan, genellikle pis kokulu ve kan emici böcekler topluluğu; değişikkanatlılar. a. bk. yatak tahtakuruları.
 • Tutkun.
 • Gibbs ile bayesçi çıkarsama.
 • Dinleme cihazı.
 • Merak.
 • Programdaki hatalar.
 • Tutku.
 • Delilik.
 • Yarım kanatlılar.
 • Tahtakuruları.
 • Gizli mikrofon.
 • Böcek.
 • Meraklı.

Bugs ile ilgili cümleler

English: When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.
Turkish: Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum.

English: Whenever I leave my window open, bugs fly into my room.
Turkish: Her ne zaman penceremi açık bıraksam, böcekler odama uçuyorlar.

 

English: Ali bugs everyone.
Turkish: Ali herkesi kızdırır.

English: It just bugs me.
Turkish: Bu sadece canımı sıkıyor.

English: Some bugs were fixed.
Turkish: Bazı yanlışlar düzeltildi.

Bugs ingilizcede ne demek, Bugs nerede nasıl kullanılır?

Bugs bed : Rhynchota (hemiptera) alt ailesi. hemiptera’ların yaklaşık 5 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. cimicidae ve polyctenidae ailesindeki türler ve reduviidae ailesinden, triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir. Tahtakuruları.

Assassin bugs : Kanatlı, gözleri fırlak, sivri başlı, duyargaları uzun tahtakurularını içine alan hortumlu böcekler familyası. Avcı tahtakuruları. Katil böcek. Reduviidae. Heteroptera alt takımında bulunan eratyrus, eutriatoma, melanolestes, panstrongylus, reduvius, rhodnius ve triatoma cinslerini içeren konik burunlu tahta kuruları, katil böcekler, öpen böcekler, malay böceği, asya böcekleri olarak adlandırılan ısırıcı böcekleri içeren, kimi türleri insanlara şagas hastalığını taşıyan kanatlı böcek ailesi.

Assian bugs : Diğer böceklere saldırarak onları öldüren, zehirli ısırıkları insan ve hayvanlara acı veren avcı böcekler. Asya böcekleri.

Bed bugs : Tahtakurusu. Yatakta yaşayan küçük böcekler. Tahtakuruları. Tahta kurusu. Rhynchota (hemiptera) alt ailesi. hemiptera’ların yaklaşık 5 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. cimicidae ve polyctenidae ailesindeki türler ve reduviidae ailesinden, triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir.

 

Kissing bugs : Rhynchota (hemiptera) alt ailesi. hemiptera’ların yaklaşık 5 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. cimicidae ve polyctenidae ailesindeki türler ve reduviidae ailesinden, triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir. Sokması büyük ağrı veren ve şagaz hastalığını bulaştırıcı olarak ayrıca önem taşıyan, kan emici yarımkanatlılar familyası. Öpücü tahtakuruları. Tahtakuruları.

Water bugs : Su tahtakuruları. Değişikkanatlılardan, suların derinliklerinde sırt üstü ya da karın üstü yüzen, kurtçukları etçil, hortumluböcekler topluluğu.

Jitterbugs : Deli gibi swing dansı yapmak. Swing dansı yapmak. Swing müziği delisi. Heyecanlı ve gergin tip. Swing delisi.

Plant bugs : Başta süne ve kımıl olmak üzere, birçok türü, tarım bitkilerinde önemli zararlara yol açan pis kokulu böcekler familyası. Ağaç tahtakuruları. Bitki biti.

Ladybugs : Gelincik böceği. Uğurböceği. Uğur böceği. Hanımböceği. Gelinböceği. Uçuçböceği. Uç uç böceği.

Firebugs : Kundakçı. Kasten yangın çıkaran kimse.

İngilizce Bugs Türkçe anlamı, Bugs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bugs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cimices : Rhynchota (hemiptera) alt ailesi. hemiptera’ların yaklaşık 5 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. cimicidae ve polyctenidae ailesindeki türler ve reduviidae ailesinden, triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir.

Delusion : Yanılgı. Kuruntu. Aldatma. Hayali. Kandırma. Düş. Hulya. Yanlış inanç. Hayal.

Craziness : Zirzopluk. Zıpırlık. Manyaklık. Çılgınlık. Zırtapozluk. Cinnet. Kaçıklık. Çatlaklık.

Motorbus : Genbinit. Otobüs. Çok sayıda yolcu taşıyabilen, patlamalı ya da patlamasız motorla çalışan büyük taşıt.

Crayfishes : İstakozdan küçük böcek. Kerevides. Tatlısuıstakozu. Kerevit. Dikenli ıstakoz. Tatlısu istakozu. Karavide.

Brain sickness : Beyinsel özürlülük. Dengesizlik. Akli dengesi yerinde olmama durumu. Kaçıklık. Çılgınlık.

Compulsion : Mecburiyet. Öznel zorlama. Zorlanma. Cebir. Güç kullanma. Baskı. Zor. Zorlama. Dürtü.

Espials : Görme. Keşif. Tecessüs. Keşfetme.

Trackless trolley : Raysız tramvay.

Autobus : Otobüs.

Bugs synonyms : passenger vehicle, motorcoach, public transport, enamoured, aspiration, cimex, curiosity, ardency, crawfish, anxieties, calling, dotage, beetles, battiness, curious, disquietudes, crayfishs, crawlers, enamours, addicted, enamour, ambitions, crotchets, addiction, beetled, addlement, beastie, chinches, deliriousness, school bus, concealed microphone, trolleybus, anxious.

Bugs zıt anlamlı kelimeler, Bugs kelime anlamı

Walk : Dolaşmak. Gezdirmek. Yürüterek yormak. Yürüyüş yeri. Yürütmek. Adımlamak. Yürüyüş. Gezinmek. Taşımak (iterek). Eşlik etmek.