Döl yatağı içi gereç nedir, Döl yatağı içi gereç ne demek

Döl yatağı içi gereç; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Gebelik önleyici amaçla döl yatağı içine yerleştirilen, ortamın gebelik için uygun olmamasını sağlayan gereç, RİA, uterus içi kontraseptif gereç, rahim içi kontraseptif gereç, intrauterin device.

Döl yatağı içi gereç kısaca anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

İçi : Bir memleketin saygı duyulanı, ileri geleni. İçin.

Yata : Yatağı.

Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil. Yavru, çocuk.

Döl yatağı : Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Uterus içi kontraseptif gereç : Rahim içi gereç.

Rahim içi kontraseptif gereç : Döl yatağı içi gereç.

İntrauterin device : Rahim içi gereç.

Kontraseptif : Gebeliği önleyici ilaç veya araç.

İntrauterin : Döl yatağı içi. Döl yatağı içinde olan.

Önleyici : Yenimli ortamlarda ve temizleme işlemlerinde kullanılan çözeltilerin bileşimindeki asitlerin, metal yüzey üzerindeki etkilerini azaltmak ve yavaşlatmak için kullanılan özdek.

 

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Gebelik : Gebe olma durumu, hamilelik. Döllenme ile doğum arasında geçen süre. Minnet altında kalma.

Uterus : Döl yatağı. [Bakınız: döl yatağı].

Device : Hlk. Tetanos.

Gebeli : Malatya kenti, Taşdelen bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Tokat şehri, Almus ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kontra : Karşıt, karşı, aksi. Kontrplak.

Diğer dillerde Döl yatağı içi gereç anlamı nedir?

İngilizce'de Döl yatağı içi gereç ne demek ? : intrauterine device