Döl yatağı nedir, Döl yatağı ne demek

Döl yatağı; bir anatomi terimidir.

  • Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus

Yerel Türkçe anlamı:

Rahim.

Biyoloji'deki anlamı:

Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş bölgesi. Rahim, uterus.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Dişi üreme sisteminde, fetüsu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli bir organ, rahim, uterus.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Pelvis boşluğunda yer alan, yapısı içten dışa doğru endometriyum, miyometriyum ve perimetriyumdan oluşan ve memelilerde embriyonun yerleşip geliştiği oluşum, rahim, uterus, metra, buzağılık, kuzuluk, matriks. Hayvanlarda iki kornunun açıldığı bu organın lamina propriyasında döl yatağı bezleri bulunur.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: uterus) Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş olan bölgesi.

Diğer sözlük anlamları:

İçinde çocuk hasıl olan uzuv, rahim

İngilizce'de Döl yatağı ne demek? Döl yatağı ingilizcesi nedir?:

womb, uterus

Fransızca'da Döl yatağı ne demek?:

utérus, matrice

Döl yatağı anlamı, kısaca tanımı:

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

 

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Karın : Döl yatağı. Mide. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. İç, gönül, akıl, kafa. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm.

Meşime : Döl eşi. Döl yatağı.

Döl yatağı adenomiyozisi : Döl yatağında miyometriyumun kas demetleri arasında endometriyum bezlerinin bulunması. Doğuştan veya endometriyum hiperplazisinin bir sonucu olarak en çok köpek, kedi ve sığırlarda görülür.

Döl yatağı apsesi : Döl yatağında etrafı sınırlı, yerel irin birikimi, uterus apsesi. Şiddetli döl yatağı yangısını takiben ve daha çok ineklerde, genellikle korpus uterinin üst duvarında biçimlenir.

Döl yatağı atardamarı : Geviş getirenlerde ve domuzda a. umbilicalis'ten, etçillerde a. vaginalis'ten, atgillerde a. iliaca externa'dan çıkan ve döl yatağını vaskularize eden, rektal muayeneyle büyük hayvanlarda gebelik tanısında fremitus olarak adlandırılan özel nabzın alındığı, eski nominada a. uterina media olarak bilinen atardamar, arterya uterina.

Döl yatağı bezi : Endometriyumun propriya mukozasında bulunan ve uterus sütü olarak adlandırılan salgıyı yapan bezler, uterus bezi.

Döl yatağı biyopsi katateri : Döl yatağından biyopsi örneği almak için kullanılan özel biyopsi katateri, uterus biyopsi katateri.

 

Döl yatağı biyopsisi : Histopatolojik inceleme için endometriyumdan küçük bir parça çıkartılması, uterus biyopsisi.

Döl yatağı borusu : Yumurta kanalı.

Döl yatağı boynu : Ön ucu corpus uteriye ve arka ucu vajinanın içine çıkıntı yapan, elastik olmayan kalın duvarlı ve rektal muayenede tavuk boynu biçiminde hissedilen, döl yatağının vajinaya açılan organ, uterus boynu, rahim boynu, serviks kanalı, serviks uteri.

Döl yatağı boynuzu : Evcil memelilerde gebeliğin yerleştiği ve doğuma kadar yavrunun geliştiği döl yatağının boynuz biçimindeki kısımları, kornu uteri.

Döl yatağı burulması : Gebe döl yatağının uzun ekseni etrafında burulması, torsiyo uteri, uterus burulması. İneklerde sık rastlanılan güç doğum nedenlerinden biridir.

Diğer dillerde Döl yatağı anlamı nedir?

Almanca'da Döl yatağı : n. Gebärmutter, Uterus