Dülge nedir, Dülge ne demek

Dülge; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

İplik ve yün çilesi.

Dülge isminin anlamı, Dülge ne demek:

Deste. Dülge ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Dülge kısaca anlamı, tanımı

Dülger balığıgiller : Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, vücutları yandan basık ve yüksek, üzerleri küçük pullarla örtülü, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, ışın yüzgeçliler (Actinopterygii) alt sınıfından vücutları yandan basık ve yüksek, üzerleri küçük pullarla örtülü, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve bağlantılı denizlerde yaşayan türleri olan bir familya. (Zeidae),türü iyi bilinir

Dülgeri : Balta.

Dülgerler : Konya şehrinde, Aladağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Dülgerli : Artvin ilinde, Ortacalar bucağına bağlı bir yer. Rize ili, Kalkandere ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Dülgeroğlu : Bilecik şehri, Pazaryeri ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Dülger : Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse.

Dülger balığı : Kemikli balıklar takımından, başı büyük, ağzı geniş, vücudu yassı ve söbe, üstü dikenli pullarla kaplı bir balık, peygamber balığı (Zeus faber).

 

Dülgerlik : Dülgerin işi.

Deste : Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. Aynı cinsten onluk bir küme.

İplik : Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

Çile : Zahmet, sıkıntı. Yay kirişi. İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

Yün : Koyun tüyü. Bu tüyden yapılmış.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Dükkan vergisi anlamı nedir?

Osmanlıca Dükkan vergisi : şehriyye-i dekâkîn