İplik nedir, İplik ne demek

  • Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
  • Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu.
  • Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

"İplik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İpek ipliği. Pamuk ipliği."

Yerel Türkçe anlamı:

İp

İplik

Biyoloji'deki anlamı:

Genellikle küçük iplik şeklinde yapılar için kullanılan bir terim; böcek ovaryumunda yumurta tüpünün apikal ince uzantısı. Filâment.

Kimya'daki anlamı:

Elyaftan oluşan ve kumaş yapımında kullanılan malzemelerin genel adı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Böcek ovaryumunda yumurta tüpünün apikal ince uzantısı.

Filament.

Genellikle küçük iplik biçimindeki yapılar için kullanılan bir terim.

İngilizce'de İplik ne demek? İplik ingilizcesi nedir?:

filament, fabric

Fransızca'da İplik ne demek?:

fil

Osmanlıca İplik ne demek? İplik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hayt

İplik hakkında bilgiler

İplik dokuma maddelerinin (pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.) uzun ince lifleri her birinden bükülmüş ve çekilmiş durumu olup, tekstil, dikiş, kroşe, örgü, dokuma, nakış ve halat üretimi için uygun hale getirilmesi işlemidir. İplik, lifin elde veya makinede dikiş için uygun hale getirilmiş tipidir. Modern üretim dikiş iplikleri balmumu veya diğer yağlayıcı maddeler ile (dikiş anındaki baskıya karşı koyması için) son bulur. Nakış iplikleri el veya makina nakışı için özel olarak dizayn edilmiş ipliklerdir.

 

Eğrilmiş iplik liflerin sağlam kalıcı, dayanıklı bir iplik edilmesi amacıyla bükerek veya bir araya getirerek yapışık hale getirilmesidir. İplik içinde liflerin bükülmesi işlemine eğirme denir ve Late Stone Age (Geç Taş Devri) olarak adlandırılan günümüzden yaklaşık 40.000-10.000 yıl öncesine tarihlendirilebilir., ve iplik eğirme işlemi endüstrileşmenin ilk işaretlerinden biridir. Eğrilmiş iplik bir tek tip lif içerdiği gibi çeşitli karışım tiplerini de içerebilir. Yapay lif (yüksek güç, yapay parıltı ve ateşe dayanıklılık kalitesine sahip) İle tabii lipler (iyi bir su emme ve deriyi rahat hissettirme kapasitesine sahip) birleşimi çok yaygındır. Çok yaygın bir şekilde kullanılan karışımlar pamuk-polyester ve yün-akrilik liflerdir. Farklı tabii lifler karışımı da yaygındır, özellikle angora ve kaşmir.

İplikler birkaç katmandan yapılır, her bir katman tek bükümlü iplikten olur. Bu tek bükümlü katlar daha kalın bir iplik elde etmek için birlikte zıt yönde bükülür. son bükümün yönüne dayanarak, iplik s-büküm veya z-büküm olarak bilinecektir..

 

İplik miktarı genellikle ons veya gram ölçü ağırlığı ile değerlendirilir. Birleşik Devletler, Kanada ve Avrupa'da el işlerinde kullanılan iplik topları ağırlık ile satılır. Yaygın ölçüler 25gr, 50gr ve 100gr lık yumakları içerir. Bazı şirketler ayrıca öncelikle ons birimiyle üç-ons, dört-ons, altı-ons ve sekiz-ons luk değerlerle kıymet biçerler. Bu ölçüler standard ısıda ve nemde alınırlar çünkü iplik havadan nemi bünyesine emer. Bir yumak veya iplik topunun içirdiği gerçek uzunluk onun lif ağırlığı ve örgü kalınlığı nedeniyle farklıdır. Örneğin, bir 50gram ağırlığında dantel mohair yumağı birkaç yüz metre uzunluk içerirken, 50gramlık hacimli yün yumağı sadece 60 metre uzunluk içerebilir.

İplik ile ilgili Cümleler

  • En iyi iplik elle bükülendir.
  • Hangisi daha iyi, kırmızı iplik mi yoksa beyaz iplik mi?
  • Tekir kedi kırmızı iplikle oynuyor.
  • Jale iplikçilik sınıfına gitti.

İplik kısaca anlamı, tanımı:

Pamuk : Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium). Bu tellerin işlenmiş biçimi. Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav. Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.

Keten : Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.). Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum).

İpek : İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel. Bu telden yapılmış.

Naylon : Dayanıklı ve esnek döküm maddesi. Bu maddeden yapılan. Düzme, düzmece, sahte.

Dokuma : Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden dokunan bez. Tezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş). Kumaş olabilen, kumaş yapılabilen. Dokumak işi, tekstil. Yapı, oluşum.

Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Duyularla algılanabilen nesne.

İnce : Zayıf. Taneleri ufak, iri karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Hafif, gücü az.

Birlik : Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bir arada olma durumu, vahdet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

İplik çekmek : Kumaştan iplik çıkarmak. iplik eğirmek.

İpliği pazara çıkmak : Kötü nitelik ve suçları ortaya çıkmak.

İplikhane : Ham bitki liflerinin iplik yapıldığı yer.

İplik iplik : Yol yol.

İplik kurdu : İpsiler sınıfına bağlı türlerden her biri.

İplik solucanlar : İpsi solucanlar.

Akromatik iğ iplik : Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyalarıyla boyanamayan iğ biçimindeki oluşum.

Atkı iplik : Dokumacılıkta mekikle enine atılan iplik kumaşın en ipliği.

Çiğ iplik : Bükülmemiş iplik.

İğ iplik : Mitoz bölünme sırasında oluşan iğ biçimindeki uzantı, iğ.

Kromatik iplik : Karyokinez sırasında kromatin maddesinin iplik biçimindeki durumu.

İğneden ipliğe : Ne kadar eşya varsa.

Ağ ipliği : Keten, kenevir, naylon vb. maddelerden ağ yapımında kullanılan iplik.

Gücü ipliği : Dokumada kullanılan sağlam, kalın iplik.

İskoçya ipliği : İnce ve sağlam pamuk ipliği, fildekoz.

Nakış ipliği : Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim vb. özel iplik.

Pamuk ipliği : Pamuktan yapılmış olan mat veya parlak dikiş nakış ipliği.

Teyel ipliği : Teyel yapmakta kullanılan iplik.

Yorgan ipliği : Yorgan dikmek için kullanılan kalın ve sağlam iplik.

İplikçi : İplik yapan veya satan kimse.

İpliklenmek : Tel tel olmak, lif lif olmak.

İpliksi : İpliği andıran, ipliğe benzeyen, iplik gibi, ipliğimsi.

Bir iğne bir iplik olmak : İğne ipliğe dönmek.

Fasulye : Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris). Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları.

Bakla : Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi. Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

Meyve : Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. Ürün, sonuç, kâr.

Tekstil : Dokumacılık. Dokuma.

Dikiş : Dikilen yer. Dikme işi. Dikilecek şey. Giysi dikme işi, terzilik. Giysi üzerinde gözle görülen dikilmiş iplik yolu.

Örgü : Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey. Yapı. Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı. Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi. Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. Örme işi veya biçimi. Örülmüş saç bölüğü, belik. İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ. Örülerek yapılan, örme. Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış.

Diğer dillerde İplik anlamı nedir?

İngilizce'de İplik ne demek? : n. thread, yarn, fiber, fibre, strand

Fransızca'da İplik : fil [le]

Almanca'da İplik : n. Faden, Garn, Gespinst, Zwirn

Rusça'da İplik : n. нитка (F), нить (F), пряжа (F), волокно (N)

adj. прядильный