Deeming türkçesi Deeming nedir

Deeming ile ilgili cümleler

English: He has no redeeming traits.
Turkish: Onun kurtarıcı özelliği yok.

Deeming ingilizcede ne demek, Deeming nerede nasıl kullanılır?

One of his redeeming features : İyi taraflarından biri.

Redeeming : Günahını bağışlatmak. Telafi etmek. Telafi eden. Tutmak (söz). Para verip kurtarmak. Amorti etmek. Kurtarmak. Yerine getirmek (vaat). Ödemek. Fidye verip kurtarmak.

Deem likely : İhtimal vermek.

Deem suitable : Uygun bulmak. Uygun görmek.

Deem : İnanmak. Farzetmek. Görmek. Saymak. Dikkate almak. Addetmek. Kabul etmek. Sanmak. Kıyas etmek. Varsaymak.

Deemed it his duty : Kendi görevi gibi saydı. Bunun kendi sorumluluğu olduğuna inandı.

Deemphasize : Vurguyu kaldırmak. Önemini azaltmak.

Deemed null and void : Artık gereci olmamak. Geçersiz saymak.

Deemphasizing : Önemini azaltmak. Vurguyu kaldırmak.

Deemed : Zannetmek. Dikkate almak. İnanmak. Saymak. Varsaymak. Farzetmek.

İngilizce Deeming Türkçe anlamı, Deeming eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deeming ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Consulted : Düşünmek. Başvurmak. Görüşmek. Danışmak. Bakmak.

 

Sensitiveness : Duyarlık. Duygululuk. Hassaslık. Duyarlılık. Alınganlık. Hassasiyet.

Liking : Hoşlanma. Düşkünlük. Alaka. Sevme. Sempati. Beğenme. Sevgi. Meyil. Zevk. İlgi.

Happiness : Sevinç. Bahtiyarlık. Saadet. Mut. Ferah. Kut. Hoşluk. Mutluluk. Uygunluk.

Espy : Casusluk etmek. Farketmek. Gözüne ilişmek. Gözetlemek. Uzaktan görmek. Fark etmek. Gözüne çarpmak.

Amount to : Kadar etmek. Anlamına gelmek. Tutarında olmak. Gelmek. İle eşanlamlı olmak. Olmak. Etmek. Baliğ olmak. Varmak.

Considers : Göz önüne almak. Göz önünde tutmak. Göz önünde tutar. Düşünmek. Hesaba katmak. Göz önünde bulundurmak. Fikrinde olmak.

Agitation : Madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çalkantı. Sıkıntı. Gerginlik. Karıştırma. Çalkama. Sallama. Galeyan. Kışkırtıcılık. Çalkalama.

Call : Dava açmak. Çağrıda bulunmak. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Telefon etmek. Söylemek. Bağırmak. Aramak (telefon). İddia etmek. Adamla getirtme. Adlandırılmak.

Bravery : Cesaret. Alplık. Erkeklik. İhtişam. Şecaat. Dövüşkenlik. Babayiğitlik. Görkem. Yiğitlik. Cesurluk.

Deeming synonyms : affectionateness, philia, group meeting, pleasance, psychotherapy group, conjectures, debate, acquiescence, classed, debated, conclave, dislike, consults, opine, acknowledge, mood, shame, bet on, accede to, presume, acquiesce, pleasure, deems, conference, ungratefulness, plenum, bespeaks, astonishment, affects, fancies, aggregate, acknowledging, book.

Deeming zıt anlamlı kelimeler, Deeming kelime anlamı

Gratitude : Şükran. Minnettarlık. Minnet. Değerbilirlik. Kadirşinaslık. Memnuniyet. İyilikbilirlik. Şükür. Gönül borcu.

 

Pain : Acıtmak. Acı çekmek. Ağrı. Canını yakmak. İncitmek. Acı. Baş belası. Istırap. Sancı. Kırmak.

Liking : Sevme. Beğeni. Düşkünlük. Beğenme. Alaka. Sevgi. Meyil. İlgi. Zevk. Sempati.

Deeming antonyms : agitation, ingratitude, concern, gravity, sadness, despair, calmness, hope, humility, pleasure, dislike, pride, levity, happiness, fear, profound.