Considers türkçesi Considers nedir

 • Saygı göstermek.
 • Düşünmek.
 • Göz önünde bulundurmak.
 • Göz önüne almak.
 • Addetmek.
 • Görmek.
 • Dikkate almak.
 • Hesaba katmak.
 • Saymak.
 • Göz önünde tutmak.
 • Göz önünde tutar.
 • Fikrinde olmak.

Considers ile ilgili cümleler

English: Ali considers himself to be a citizen of the world.
Turkish: Ali kendini bir dünya vatandaşı olarak düşünüyor.

English: A fool that considers himself smart is worse than any other fool.
Turkish: Kendini akıllı zanneden bir aptal başka bir aptaldan daha kötüdür.

English: Ali considers himself fortunate.
Turkish: Ali kendini şanslı kabul eder.

English: Ali considers himself relatively lucky.
Turkish: Ali kendini nispeten şanslı düşünüyor.

English: Ali considers himself lucky.
Turkish: Ali kendini şanslı olarak düşünüyor.

Considers ingilizcede ne demek, Considers nerede nasıl kullanılır?

Reconsiders : Tekrar düşünmek. Tekrar ele almak. Muhakeme etmek. Tekrar gözden geçirmek. Durup düşünmek. Yeniden incelemek. Tekrar incelemek. Yeniden oya sunmak. Yeniden düşünmek. Yeniden ele almak.

Consider again : Durup düşünmek. Tekrar düşünmek.

Consider bad : Kötü saymak.

Consider equal : Eş tutmak. Bir tutmak. Eşit saymak.

Consider important : Önem vermek. Mühimsemek.

Consider : Olduğunu düşünmek. Saymak. Göz önünde bulundurmak. Fikrinde olmak. Hesaba katmak. Gözü ile bakmak. Düşünmek. Durumu değerlendirmek. Derpiş etmek. Bilmek.

 

Consider same : Aynı saymak.

Consider wrong : Yanlış saymak.

Considerably : Oldukça. Çok. Epeyce. Önemli ölçüde. Bir hayli. Önemli oranda. Büyük ölçüde.

Consider unimportant : Burun kıvırmak. Hafifsemek. Hafife almak.

İngilizce Considers Türkçe anlamı, Considers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Considers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

View : Düşünce. Manzara. Görünüş. Kanı. Bakmak. Tetkik etmek. İncelemek. Bakış. Gözetim.

Respect : Riayet. Uyma. Hatır saymak. Saygı. -e riayet etmek. Bakım. Hürmet. İlgili bulunmak.

Consults : Başvurmak. Görüşmek. Akıl danışmak. Bakmak. Müracaat etmek. Sormak. Danışmanlık vermek. Görüş alışverişinde bulunmak. Danışmanlık etmek.

Allowing for : Akılda tutmak. Fırsat vermek. Öngörmek.

Meditate : Düşünceye dalmak. Kafa yormak. Dalmak. Kurmak. Kafa patlatmak. Enine boyuna düşünmek. Tefekkür etmek. Düşünüp taşınmak. Tasarlamak.

Balance : Terazi. Denge kurmak. Bakiye. Bir malın niceliğine ve ederine göre satış değeri bulunmak üzere ağırlık birimleriyle malın karşılıklı dengesini sağlayan araç. Balans. Ruhsal denge. Uyum. Sayışımdan sonra görünen kalıntı. Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark.

Disesteem : İtibarsızlık. Saygısızlık etmek. Saymamak. İtibar etmemek. Hor görmek.

Figure on : Kestirmek. Planlamak. Güvenmek. Hesap etmek. Ummak.

Associate : Hakları sınırlı üye. İşbirliği yapmak. Benzetmek. Yakıştırmak. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Birleştirmek. Ortak çalışma arkadaşı. Ortak. Bağdaştırmak. Ortak olmak.

 

Reflect : İfade etmek. Göstermek. Düşünüp taşınmak. İyice düşünüp taşınmak. (iyice) düşünmek. Aksettirmik. Aksetmek. Aksettirmek.

Considers synonyms : factor out, factor in, view as, ruminate, look at, give credit to, conceives, class, capitalize, relativise, defers, prize, rate, cerebrating, favor, moot, keep in mind, bear in mind, calculates, keep in view, disrespect, debate, factor, turn over, cerebrated, favour, defer, defer to, debated, espy, consist of, reify, bethink.

Considers zıt anlamlı kelimeler, Considers kelime anlamı

Disrespect : Kabalık. Saymamak. Kabalık etmek. Saygısızlık yapmak. Saymazlık. Nezaketsizlik. Saygısızlık. Saygısızlık etmek. Hürmetsizlik. Hürmet etmemek.

Exclude : Dışarıda bırakmak. İçeri almamak. Dahil etmemek. Saymamak. Kovmak. Kapsamdan çıkarmak. Hesaba katmamak. Hariç tutmak. Dışlamak. Önlemek.

Esteem : Sanı. İtibar. Saygı duymak. Saygı göstermek. İtibar etmek. Addetmek. Saygı. Rağbet. Değer vermek. Gözüyle bakmak.

Considers antonyms : disesteem, respect, ill advised.