Defence türkçesi Defence nedir

 • Saldırıya karşı koyma hareketi.
 • Savunma.
 • Müdafaa.
 • Korunma.
 • Sanık.
 • Yanıt dilekçesi.
 • Koruma.
 • Himaye.
 • Doğrulama.
 • Savu.
 • Vikaye.
 • Defans oyuncusu.
 • Savunma silahları.
 • Davalı.
 • Hukuk, voleybol alanlarında kullanılır.

Defence ile ilgili cümleler

English: The man pleaded self-defence.
Turkish: Adam kendini savunmak için yalvardı.

English: Ali killed John in self-defence.
Turkish: Ali meşru müdafada John'u öldürdü.

English: Ignorance of the law is not accepted as a defence.
Turkish: Yasayı bilmemek bir savunma gerekçesi olarak kabul edilmez.

English: He practised the natural defence style.
Turkish: O doğal savunma stili egzersizi yaptı.

Defence ingilizcede ne demek, Defence nerede nasıl kullanılır?

Defence advanced research projects agency : Savunma ileri araştırma projeleri teşkilatı. İleri savunma araştırma projeleri kurumu. Savunma bakanlığı ileri araştırma projeleri ajansı.

Defence budget : Savunma bütçesi.

Defence counsel : Savunma avukatı. Sanık avukatları. Savunma vekili.

Defence disposition : Savunma düzeni. Savunma formasyonu veya planı. Bir bölgenin savunması için kuvvetlerin stratejik olarak yayılması.

Defence expenditures : Savunma harcamaları. Askeri araç-gereç temini, askeri tesislerin yapımı, bakım, onarımı, sivil savunma gibi ülkenin ulusal güvenıiğini sağlamak amacıyla yapılan her türlü harcama.

 

Defence minister : Savunma bakanı. Tüm ülkenin düşmanlara karşı korunmasından sorumlu üst düzey hükümet yetkilisi. Defense minister (savunma bakanı).

Defence layout : Savunma düzeni. Bir bölgenin savunması için kuvvetlerin stratejik olarak yayılması.

Defence of duress : Bir kimsenin yapmaya zorlandığı eylemler nedeniyle cezai mesuliyetten serbest bırakılması. Tehdit savunması.

Defence industry : Savunma endüstrisi. Savunma sanayii.

Defence of powerless : Kaçınma hakkı. Ödeme gücünü tümüyle yitirmiş olması nedeniyle borçluya ödemeden kaçınması için yasa ile verilen hak.

İngilizce Defence Türkçe anlamı, Defence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Perpetrator : İrtikap eden. Mücrim. Suç işleyen kimse. Mürtekip. Adı karışan. Fail. Suçlu. Suç işleyen.

Suspects : Zanlı. Şüpheli.

Fastness : Sağlamlık. Sabır. Sıkılık. Çabukluk. Mahfuz yer. Korunak. Sebat. Uçarılık. Dayanıklılık. Sabitlik derecesi.

Backfield : Savunma sahası. (futbol) defans oyuncusu. Geri saha. Geri alan oyuncusu. Defans. Savunma oyuncusu. Defans alanı.

Confirmations : Onaylama. Kanıt. Teyit. Kiliseye kabul töreni. İspat. Onay. Tasdik. Onaylama işlemleri. Onama.

 

Dft : Defendant (davalı). Zanlı (hukuk terimi). Kendisine dava açılmış kimse. Müdafi. Suç isnat edilmiş kişi.

Rampart : İstihkam. Set. Kale duvarı. Sur ile çevirmek. Siper. Sur.

Safekeeping : Emniyet. Saklanma. Güvenlikte olma. Yediemin tevdii. Saklama. Yediemine tevdii.

Defence synonyms : minelaying, biological warfare defense, chemical defence, defensive structure, hasty defence, biological warfare defence, biological defence, deliberate defense, hasty defense, deliberate defence, biological defense, bw defence, biodefense, biodefence, line of defense, bw defense, litiginous, libellees, avowal, evidence in support, pleading, argument, umbrella, corrections, care, libelees, military action, forestallment, plea, action, fortification, indictee, preservations.

Defence zıt anlamlı kelimeler, Defence kelime anlamı

Question : Kuşkulanmak. Sorgu. Sorular sormak. Tahkikat. Soruşturma. Problem. İfadesini almak. Şüphe. Konu.

Prosecution : Takip. Yerine getirme. Kovuşturma. Adli takibat. Yeniden kovuşturma. Sürdürülme. Sürdürme. Devam. Uygulama.

Defence ingilizce tanımı, definition of Defence

Defence kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : [Bakınız: Defense].