Dere yatağı nedir, Dere yatağı ne demek

Dere yatağı; bir coğrafya terimidir.

  • Genellikle yazın kuruyan küçük akarsuyun yatağı

Dere yatağı tanımı, anlamı:

Dere : Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu. İki dağ arasındaki uzun çukur. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Küçük : Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Küçük abdest. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Niteliği aşağı olan, bayağı. Yaşı daha az olan. Niceliği az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Geri aşamada. Değersiz, önemsiz.

Akarsu : Tek sıra elmastan gerdanlık. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.