Dergici nedir, Dergici ne demek

Dergici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Dergi yayımıyla uğraşan kimse

Dergici kısaca anlamı, tanımı

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua

Dergicilik : Dergicinin yaptığı iş.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yayım : Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.

Uğra : Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

Diğer dillerde Dergi film anlamı nedir?

İngilizce'de Dergi film ne demek ? : film magazine, cinemagazine