Digit türkçesi Digit nedir

 • Bir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal damgalardan her biri.
 • Bir parmağın genişliği.
 • El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, her biri üç küçük kemikten oluşan uzantılar. dijit.
 • Sayamak.
 • Hane.
 • Basamak.
 • Sayı.
 • Tek haneli rakam.
 • Dijit.
 • Parmak kemiği.
 • Rakam hanesi.
 • Parmakları meydana getiren küçük kemik parçaları. falanj.
 • Rakam.
 • Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır.
 • Sıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri.
 • Parmak.

Digit ile ilgili cümleler

English: One million is a seven digit number.
Turkish: Bir milyon, yedi basamaklı bir sayıdır.

English: My father bought me a digital watch for birthday present.
Turkish: Babam bana doğumgünü hediyesi olarak dijital bir saat aldı.

English: I'm going to buy myself a new camera, digital this time.
Turkish: Yeni bir fotoğraf makinesi alacağım ama bu sefer dijital olanından.

English: I want to learn how to use my new digital camera right away.
Turkish: Yeni dijital fotoğraf makinemi nasıl kullanacağımı hemen öğrenmek istiyorum.

English: I'm going to buy a new camera. This time it will be a digital one.
Turkish: Yeni bir kamera alacağım. Bu sefer o dijital bir kamera olacaktır.

 

Digit ingilizcede ne demek, Digit nerede nasıl kullanılır?

Digit compression : Sayı sıkıştırma. Basamak sıkıştırma.

Digit computer : Sayısal bir sistem kullanan bilgisayar. Sayısal bilgisayar. Dijital bilgisayar.

Digit delay device : Sayı geciktirme aygıtı.

Digit delay element : Sayı geciktirme öğesi.

Digit filter : Sayı filtresi. Sayı süzgeci.

Digit organized memory : Sayamak örgütlü bellek.

Digit selection : Sayamak seçimi.

Digit period : Sayı zamanı. Sayı dönemi.

Digit time : Sayı zamanı.

Digit place : Basamak. Sayı hanesi. Sayı konumu. Bir konumsal gösterimde, bir damganın bulunabileceği ve bir sıra sayısı ya da eşdeğerli bir tanıtıcı ile belirtilebilen her bir konum. Sayı basamağı.

İngilizce Digit Türkçe anlamı, Digit eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Digit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inched : Pus. 2. İnç. Az miktar. Yavaş yavaş hareket ettirmek. 54 cm. Yavaş yavaş hareket etmek. 54 cm'lik uzunluk ölçüsü. İnçlik.

V : V harfi. Romen rakamlar dizisinde 5 sayısı. Vanadyumun simgesi. Alfabenin bir harfi. Sı elektrik potansiyeli birimi. (uçları arasında bir vatlık güç oluşurken bir amperlik elektrik akımı taşıyan bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı). Volt. İngiliz alfabesinin yirmi ikinci harfi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Varsayılan ortalama. V hızın simgesi v voltun simgesi.

 

Counts : Dava maddesi. Hesap. Münferit iddialar. Hesaba katma. Sayılan. Önemseme. Kont. İddialar. Sayma.

Nail : Parmakların ucunda bulunan ve üst deriden gelişen keratin yapılar. Tırnak. Yakalamak. Mıhlamak. Sıkı sıkı bağlamak. Çivi. Meydana çıkarmak. Enselemek. Vurmak.

Phalanges : Falanks.

Count : Sayma. Sayı saymak. Değeri olmak. İddialar. Sayılmak. Saymak. Dava maddesi. Önemseme. Varsaymak. Hesaba katmak.

Three : Üç rakamı (3, ııı). Se. Üçlü. İskambilde üçlü. Üç. 3.

Baskets : Sepet. Basket. Pota. Sepet örgüsünden yapılmış şey. Küfe. Çember (basketbol). Zembil.

Tetrad : Dört. Tetrat. Dört değerlikli kök. Dört değerli atom. Dörtlü. Mitoz bölünmesinin profaz evresinde yanyana gelen ve ortasından ayrılan kromozom çiftlerinin meydana getirdiği dörtlü topluluk. Dört rakamı.

Leash : Birbirine bağlamak. Köpek kayışı. Bağlamak. Tasma kayışı. Tasma. Yular. Göğüs tasması. İple bağlamak.

Digit synonyms : 4, 7, eighter from decatur, fivesome, 1, little joe, duodecimal digit, octal digit, 3, 5, 8, 2, niner, 6, quaternity, captain hicks, sise, quatern, nina from carolina, significant figure, 9, eighter, little phoebe, significant digit, pentad, trinity, phalange, digiti, quaternion, cipher, appendage, six, inch.

Digit ingilizce tanımı, definition of Digit

Digit kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A finger or toe. To point at or out with the finger. One of the terminal divisions of a limb appendage.