Dikili nedir, Dikili ne demek

Dikili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat, özel olarak kullanılır.

  • Dikilmiş olan.
  • İzmir iline bağlı ilçelerden biri

Yerel Türkçe anlamı:

Kevgir.

Olduğu yerde kuruyup kalan ağaç.

Eğilmemiş.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa kenti, Ceylânpınar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa şehrinde, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Erzurum kenti, Horasan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Erzurum şehri, Hınıs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Malatya şehri, Hasançelebi bucağına bağlı bir bölge. Kastamonu ili, İnebolu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Tokat ili, Almus ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sivas şehrinde, Şarkışla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Dikili hakkında bilgiler

Dikili, İzmir’in kuzeyinde yer alan şirin bir ilçesidir.

İl merkezine uzaklığı 120 kilometredir. Kuzeyinde Balıkesir, doğusunda Bergama, batısında ve güneyinde Ege Denizi ile çevrelenir. İlçenin yüzölçümü 541 km²’dir. Nüfusu 2014 yılı itibarıyla 41.999 kişidir.

İlçede 31 İlköğretim okulu, 3 Orta Öğretim kurumu bulunmakta; 3759 öğrencinin eğitim gördüğü bu okullarda 214 öğretmen görev yapmaktadır.

 

Sağlık hizmeti, 2 sağlık ocağı ve 10 Mayıs 2010 tarihinde hizmete giren bir de devlet hastanesi tarafından verilmektedir. İlçede ekonomi tarıma dayanmaktadır. Tütün, pamuk, zeytin üreticiliği ve seracılık yapılmaktadır. Dikili limanı, turizm açısından ilçenin önemli bir gelir kaynağıdır. Temiz plajları, termal kaynaklarının zenginliği, iç ve dış turizm açısından önemlidir.

Dikili ile ilgili Cümleler

  • Tom'a çok benzeyen birisi kapının yanında dikiliyor.
  • Burada dikilip durma!
  • Ali kapının dışında dikiliyor.
  • Neden hâlâ başımda dikiliyorsun?
  • Koro sütunların etrafında dikilir. Bu kemerler ve tonozlara dayanılarak yapılır. Bu uygulama ayakta olarak adlandırılır.

Dikili anlamı, kısaca tanımı:

İzmir : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Dikili taş : Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk.

Dikilip durmak : Bir yerde kısa bir süre ayak üstünde durmak.

Dikilip kalmak : Bir yerde kısa bir süre ayakta beklemek.

Dikiliş : Dikilme işi.

Bir dikili ağacı olmamak : Hiçbir şeyi olmamak.

Kuzey : Yıldız. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Şirin : Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş.

Merkez : Bir işin öğretildiği yer. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Biçim, tarz. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Belirli bir yerin ortası. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Polis karakolu. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.

 

Uzak : Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Arada çok zaman bulunan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. İhtimali az olan. Yakın olmayan yer.

Kilometre : 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km).

Balıkesir : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı.

Bağlı : Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Dikili tarım arazileri : Meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay gibi ağaç, ağaççık ve çalı biçimindeki çok yıllık bitkilerin dikili olduğu tarım arazileri.

Dikilik : Yün ve tiftikten bükülerek yapılan ince ip.

Dikilikaya : Eskişehir şehri, Çifteler belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Dikilip durmak : bir yerde kısa bir süre ayak üstünde durmak. İlgili cümle: "“Dükkânın önünde bu kadar dikilip kalmasının sebebi de bu olabilirdi.”" O. Aysu.

Dikilitaş : (Mimarlık) Önemli bir olayın ya da bir utkunun anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş. Dikine yerleştirilmiş, tek parça taştan yapılmış anıt. Adana ilinde, Kozan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Adana şehri, Kösreli nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Adıyaman kenti, Kızılin bucağına bağlı bir yer. Ankara ili, İkizce nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. İçel şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kayseri şehri, Örenşehir bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Konya ilinde, Seydişehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Manisa kenti, Demirci belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Niğde şehrinde, Sivas şehri, Yavu bucağına bağlı bir bölge.

Dikiliverme : Dikilivermek işi.

Dikilivermek : Ansızın veya çabucak dikilmek.

Diğer dillerde Dikili anlamı nedir?

Almanca'da Dikili : aufgepflanzt, genäht

Rusça'da Dikili : adj. прямостоящий, воткнутый, водруженный, воздвигнутый