Diplomatik nedir, Diplomatik ne demek

Diplomatik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Diplomasi ile ilgili

"Diplomatik" ile ilgili cümle örnekleri

 • "O, diplomatik toplantıların Viyana'da başlıca simalarındandı." - H. E. Adıvar

Diplomatik hakkında bilgiler

[Bakınız: diplomasi]

Diplomatik ile ilgili Cümleler

 • Ali oldukça diplomatik oluyor, değil mi?
 • Ali sadece diplomatik oluyor, değil mi?
 • İki ülke diplomatik ilişkileri kestiler.
 • Ali oldukça diplomatikti.
 • Bazı Japon vatandaşları, Çin'de iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlıklardan dolayı ayrımcılığa maruz kalıyorlar.
 • Diplomatik ve askeri stratejimiz açıkça çelişki içindeydi.
 • Ali diplomatik, değil mi?
 • Ali çok diplomatik, değil mi?
 • Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu.

Diplomatik anlamı, tanımı:

Diploma : Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

Diplomatik dil : Diplomasi alanında kullanılan dil.

Diplomatik yol : Diplomasi alanında tutulan yöntem, belirlenen tarz.

Diplomat : Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan. Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse.

 

Diplomasi : Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde Diplomatik anlamı nedir?

İngilizce'de Diplomatik ne demek? : adj. diplomatic

Fransızca'da Diplomatik : diplomatique

Almanca'da Diplomatik : adj. diplomatisch

Rusça'da Diplomatik : adj. дипломатический