Diplomatik dil nedir, Diplomatik dil ne demek

  • Diplomasi alanında kullanılan dil

Diplomatik dil anlamı, tanımı:

Diplomatik : Diplomasi ile ilgili.

Diplomat : Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü. Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan.

Diploma : Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

Diplomasi : Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.

Dil : Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Anahtar. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Belli mesleklere özgü dil. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Kıstak. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Gönül, yürek. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.