Dirsek dirseğe nedir, Dirsek dirseğe ne demek

Dirsek dirseğe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır.

  • Çok sıkışık bir durumda, yan yana

"Dirsek dirseğe" ile ilgili cümleler

  • "Parkta bu kalabalık, sinema, vapur çıkışlarında olduğu gibi dirsek dirseğe, omuz omuzaydı." - N. Cumalı

Dirsek dirseğe tanımı, anlamı:

Dirsek : Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.

Sıkışık : Sıkışmış bir durumda olan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.