Ancon türkçesi Ancon nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Ankon.
  • Dirsek.

Ancon ingilizcede ne demek, Ancon nerede nasıl kullanılır?

Ancona hen : Ankona tavuğu. İtalya’nın ancona şehri yakınlarındaki bölgeden köken alan, aşırı dayanıklılık ve doğurganlık özelliği veren soylarla melezlenmiş, aslında siyah renkli olmasından dolayı siyah leghorn olarak da bilinen, tüylerin ucu beyaz, yumurtacı ve çok sayıda beyaz yumurta üretimi olan, balta ibik ve gül ibikli olmak üzere iki çeşidi bulunan tavuk ırkı.

Anconal : Dirsekle ilgili. Dirseğe benzeyen. Dirseğe benzer. Ankoneal.

Anconeal : Dirseğe benzer. Dirseğe benzeyen. Ankoneal. Dirsekle ilgili.

Anconoid : Dirsekle ilgili. Dirsek şeklinde.

Ununited anconeal processus : Prosesus ankoneusun kaynaşmaması. Dirsek displazisi sendromu.

Barranco : Koyak. Dağ geçidi. Dik. Kayalık (genellikle güneybatı birleşik devletler'de kullanılır). Kaya. Dik bayırları olan kuru vadi. Derin çukur. Dik bayır. Baranka.

Calamanco : Bir tarafı kareli yada baskılı parlak yünlü kumaş.

Blanco orejinegro cattle : Blanco orejinegro sığırı. Kolombiya’nın antioquia bölgesinden köken alan, beyaz renkli ve üzerinde siyah noktalar bulunan, dağlık bölgelerde kahve üretiminde çekim amaçlı iş gücünden yararlanılan ve süt verimi yönünde yetiştirilen sığır ırkı.

 

Franco : Parasız. Franko. Ücretsiz. Fransız.

Fanconis like syndrome : Fanconibenzeri sendrom. Son kullanım tarihi geçmiş tetrasiklin grubu antibiyotiklerin kullanımından kaynaklanan böbrek tübülüslerinde biçimlenen dönüşümlü işlev bozukluğu.

İngilizce Ancon Türkçe anlamı, Ancon eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ancon ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coign : Çıkıntılı köşe. Köşe. Çıkıntı.

Elbow : Dirseklemek. Dirsek atmak. Dirsekle dürtmek.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Crank : Krank kolu çevirmek. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Krankla çalıştırmak. Kol. Kaçık. Sabit fikir. Yol vermek. Kanırtmaç. Kıvırmak. Saplantı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Crook : Hırsız. Piskopos asası. Kıvırmak. Madrabaz. Bükülmek. Kıvrılmak. Sapı kıvrık baston. Çoban değneği. Bükmek.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Ion : Net elektrik yükü taşıyan atom ya da molekül. Elektrik yüklü atom ya da atom grubu. Elektrik yüklü öğecik ya da öğecik kümesi. eksi üşerler eksicik edinerek, artı üşerler eksicik yitirerek oluşurlar. Artı, eksi kıvıl yük gösteren öğecik ya da özdecik. Üşer. Elektrik yüklü atom ya da atom kümesi. (pozitif yüklü iyonlar (katyonlar), atomun ya da atom kümesinin elektriksel yönden yansızlığı için gerekenden daha az elektron taşırlar; negatif yüklü iyonlardaysa daha çok elektron vardır). Artı ya da eksi elektrik yüklü atom, molekül ya da kök. İyon. Biyoloji, fizik, kimya, uzay, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir atomun veya molekülün elektron alması veya elektron vermesiyle meydana gelen negatif veya pozitif yüklü atom veya molekül.

Ancon synonyms : sweetsop tree, annona squamosa, sugar apple, hydroxyl ion, hydroxide ion, superoxide anion, cubitus, a c syndrom, abdominal pain, crooking, flexure, coigns, abattoir, flexion, cantilever, a amplitude mod, flexions, abdomen, abdominal fat necrosis, abdominal palpation, cantilevering, sweetsop, abamectin, custard apple, knee, a c deformity, console, superoxide, a dna, bracket, abaxial.

Ancon zıt anlamlı kelimeler, Ancon kelime anlamı

Onymous : İsmi olan. Adı olan. Yazarı vb belli.

Ancon ingilizce tanımı, definition of Ancon

Ancon kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The olecranon, or the elbow. The corner or quoin of a wall, cross-beam, or rafter.