Dominion türkçesi Dominion nedir

 • İdare.
 • Arazi.
 • Sömürge.
 • Yönetilen bölge.
 • Yönetme hakkı.
 • Hakimiyet.
 • Tarih alanında kullanılır.
 • Egemenlik.
 • Hükümdara ait arazi.
 • Dominyon.
 • Sahiplik.
 • Büyük britanya imparatorluğunun, anayurt ile eşit hakları olan denizaşırı ülkelerinden herbirine verilen ad.
 • Hüküm.

Dominion ile ilgili cümleler

English: Does mankind have dominion over animals and birds?
Turkish: İnsanların hayvanlar ve kuşlar üzerinde hakimiyeti var mıdır?

English: In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods.
Turkish: Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır.

Dominion ingilizcede ne demek, Dominion nerede nasıl kullanılır?

Dominion day : 1867'de egemenlik oluşumunu kutlayan kanada tatil günü. 1 temmuz. Kanada günü. Egemenlik günü.

Dominion over : Üzerinde mülkiyet hakkı.

Territorial dominion : Bölgesel idare.

The dominion : Yönetme hakkı. Dominyon. Hüküm. Hükümdara ait arazi. Sahiplik. Sömürge. Egemenlik. Yönetilen bölge. İdare. Arazi.

Dominionism : Egemenlik görüşü. Tüm doğanın insanoğlunun korumasına verildiğini, bu çerçevede, insanın egemenliği altında bulunan tüm canlıların güvenliği, rahatlığı, üremesi ve yaşamının sürekliliğinin insan tarafından sağlanması gerektiğini savunan görüş, dominiyonizm. Dominiyonizm.

 

Dominical : Pazar günüyle ilgili. Pazar gününe ait. Hazreti isa'ya ait. Tanrısal.

Dominions : Hükümdara ait arazi. Sömürge. Yönetilen bölge. Hüküm. Arazi. Egemenlik. Dominyon. Hakimiyet. Yönetme hakkı. İdare.

Anno domini : Miladi tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih. M.s. İhtiyarlık. Ms. Milattan sonra. Miladı sene. Miladi senede.

Dominican : Dominik cumhuriyeti ile ilgili. Dominik. Dominikan rahibi. Dominikli. Dominik cumhuriyeti'ne özgü. Dominikan mezhebiyle ilgili. Dominik cumhuriyeti vatandaşı.

Dominica : Bu adada bulunan bağımsız cumhuriyet. Dominika. Dominik. Batı hint adaları'nda bir ada (karayıp denizi ve kuzey atlantik okyanusu arasında bulunan). Kadın ismi.

İngilizce Dominion Türkçe anlamı, Dominion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dominion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

State : Beyan etmek. Heyecan. Vaziyet. Söylemek. Nesnelerin kesin olarak tanımlanmış koşullardaki ortak niteliklerinin tümüne verilen ad. anlamdaş durum. Saptamak. Görkem. Yağday. Belirtmek. Durum.

Austerities : Katılık. Haşinlik. Davranış sertliği. Güçlük. Tasarruf. Azla yetinme. Masraftan kısma. Kemer sıkma. Ciddiyet.

Disposal : Tanzim. Kontrol. Devir. Elden çıkarma. Yok etme. Kullanım. Düzenleme. Satış. Yönetim.

Arbitraments : Karar. Hakemin karar vermesi. Tahkim. Hakem kararı. İhtilafların hakem yoluyla çözülmesi. Karar verme yetkisi.

Administrations : Uygulama. Ettirme. Yönetim. Yerine getirme. Bakanlar kurulu. Hükümet (amerikan ingilizcesi). İdarecilik.

 

Adjudications : Hüküm verme. Karar verme. Eksiltme. Münakaşa. Mahkemenin hüküm vermesi. Karar.

Chancellery : Kançılarya. Rektörlük. Yüksek mahkeme. Elçilik kançılaryası. İdari işler.

Property : Bir şeyi başka şeylerden ayrımlı ya da onlara benzer kılan ve onlarla ilişkilerinde ortaya çıkan yanlarının her biri. Aksesuar. Oyuncunun, dekor gereğiyle kullandığı eşyalar; dekora yardımcı olacak küçük parça eşyalar, sahne takımları, (bk. donatım). İyelik. Sahne elbiseleri. Hususiyet. Bir özdeği belirleyen nitelik ve nicelikler. Servet. Varlık. Mal mülk.

Domino : Domino oyunu. Maskeli balo cüppesi. Domino taşı. Ç.domino oyunu.

Possessive : Sahip olmak isteyen. İyelik belirten sözcük. Paylaşmak istemeyen. Tamamlayan durumu. İyelik (dilbilgisi terimi). Sahip olma. İyelik gösteren. Kendine müslüman. Sahip çıkan.

Dominion synonyms : res publica, paramountcy, dispensations, domain, plantation, estates, hegemony, dominance, almanac, all terrain, adjudication, admin, nation, assize, field, imperia, dom, dept, estate, empery, possession, dependencies, ascendence, award, ascendance, imperiums, administration, holding, country, conclusion, suzerainty, rule, directorships.

Dominion ingilizce tanımı, definition of Dominion

Dominion kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Sovereignty. The power of governing and controlling. Supremacy. Independent right of possession, use, and control. Sovereign or supreme authority.