Duygusallık nedir, Duygusallık ne demek

  • Duygusal olma durumu

"Duygusallık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Geçmişten söz etmek, çocukluğumdan söz etmek gibi tatlı bir duygusallığa götürür bizi." - H. Taner

Felsefi anlamı:

Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumu.

İngilizce'de Duygusallık ne demek? Duygusallık ingilizcesi nedir?:

sensibility, feeling

Duygusallık anlamı, kısaca tanımı:

Duygusal : Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan). Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî.

Duygu : Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Duygusallık anlamı nedir?

İngilizce'de Duygusallık ne demek? : n. sensuality, sensibility, romanticism, emotionality, sensuousness, sentiment

Fransızca'da Duygusallık : sensibilité [la]

Almanca'da Duygusallık : n. Lyrismus

Rusça'da Duygusallık : n. эмоция (F)