Eksicik nedir, Eksicik ne demek

Eksicik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

Fiziksel anlamı:

Öğecik ile özdecik yapısını oluşturan, kütlesi çekinden iki bin kez daha küçük, eksi yüklü temel tanecik.

Fiziksel anlamı:

Önelcikten yaklaşık olarak iki bin kez daha yeğni olan, eksi yüklü temel parçacık.

Eksicik hakkında bilgiler

Elektron, e- veya β- sembollü negatife temel elektrik yükü olan atom altı bir parçacıktır. Elektronlar temel Lepton parçacık ailesinin ilk jenerasyonuna aittir ve genellikle temel parçacıklar olarak düşünülürler çünkü bileşenleri veya alt-yapıları yoktur. Proton’un yaklaşık olarak 1/1836’sı kadar kütlesi vardır. Elektronun kuantum mekaniği özelliklerinde fermiyon anlamına gelen ħ ünitesinde yarım tam sayı değerinde içsel bir açısal momentum vardır. Pauli’nin dışlama prensibine uygun olarak, fermiyon olduğu için iki elektron aynı kuantum durumunda bulunamaz. Bütün parçacıklar gibi, elektron da hem parçacık hem de dalga olma özelliği vardır ve böylelikle diğer parçacıklarla çarpışabilir ve ışık gibi kırılabilir. Elektronun dalga olarak özelliklerini gözlemlemek nötron ve proton gibi parçacıkların bu özelliğini gözlemlemekten daha kolaydır çünkü kütlesi azdır ve böylelikle tipik enerjiler için De Broglie dalga boyu daha yüksektir. Elektrik, manyetizma, termal iletkenlik gibi birçok fizik fenomeninde elektron temel rol oynar ve yerçekimi, elektromanyetizma ve zayıf etkileşim’de de rol oynar. Elektron çevresindeki elektrik alanını yönetir. Bir elektronun gözlemciye bağlı hareketi manyetik alanı yönetir. Dışsal manyetik alan elektronu saptırır. Elektron ışır veya hızlandırılmışsa foton formunda enerjiyi emer. Özel teleskoplar dış uzaydaki elektron plazmasını saptayabilirken, laboratuar aletleri elektro-manyetik alanı kullanan elektron plazması gibi da elektronları tek tek inceleme veya içerme yetisine sahiptir, elektronun elektronik, kaynak, katot ışın tüpü, elektron mikroskobu, ışınım terapisi, lazerler, gaz iyonizasyon detektörleri ve parçacık hızlandırıcısı gibi alanlarda kullanılır. Kimya, nükleer fizik gibi alanlar elektronların ve diğer atom altı parçacıkların etkileşimiyle ilgilenir. Atomik çekirdekteki pozitif proton ve negatif elektron arasındaki Coulomb kuvveti etkileşimi atomları oluşturur. İyonizasyon ve parçacıkların özelliklerinde değişimler sistemin bağ enerjisini değiştirir. İki veya daha fazla atom arasında elektronların değiş-tokuşu veya paylaşımı kimyasal bağın temel sebebidir. İlk olarak 1838 yılında İngiliz doğa filozofu Richard Laming atomların kimyasal özelliklerini açıklamak için elektron yükünün bölünemez biz özelliğinin kavramını hipotezleştirdi. İrlandalı fizikçi George Johnstone Stoney 1891 yılında bu yüke elektron adını verdi ve J.J.Thomson ve İngiliz fizikçi takımıyla 1897 yılında onu parçacık olarak tanımladı. Beta parçacıklar olarak bilindikleri yıldızlardaki nükleosentez gibi elektronlar nükleer reaksiyonlara katılırlar. Yüksek enerji çarpışmasında ve radyoaktif izotopların beta çözünmesi yoluyla elektron üretilebilir, mesela kozmik ışın atmosfere girince. Elektronun karşıt parçacığı pozitron olarak adlandırılır; elektronla karşıt sembolün elektriksel ve diğer yüklerini taşıması dışında özdeştir. Bir elektron pozitronla çarpıştığı zaman, iki parçacık da gamma ışını fotonu üreterek tamamen yok olurlar. Antik Yunanlar kürk ile sürtülünce amber’in küçük nesneleri çektiğini fark ettiler. Şimşekle birlikte bu fenomen insanlığın elektrikle kayıtlara geçmiş ilk deneyimidir. 1600de De Magnete eserinde, İngiliz bilim adamı William Gilbert sürtülünce küçük nesneleri çekme özelliğini anlatan Latince ‘electricus’ terimini türetti. ‘Electric’ ve ‘electricity’ kelimeleri Yunanca amber ἤλεκτρον(elektron) kelimesinden gelen Latince ‘electrum’ (aynı ismin bileşiminin kökeni de)kelimesinden türetilmiştir.

 

Eksicik anlamı, tanımı

 

Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı

Çekirdeksel eksicik : Bir öğecik çekirdeğinden salınan eksicik.

Çevrel eksicik : Bir öğeciğin görünür izgesel çizgilerini, ısıl ışınımlarını ve kimyasal özelliklerini belirleyen dış eksicikerden biri.

Dolancal eksicik : Öğecik çekirdeğine bağlı uydu eksiciklerinden her biri.

Eksicik bilgisi : Yüksek ve çok yüksek sıklıkta dalgalı akımlarla ilgili gereç ve aygıtlar geliştiren ve erkin eksiciklerin özelliklerine dayanan uygulamalı doğabilim.

Eksicik borusu : Alçak basınçlı bir uçun ile doldurulmuş ya da tümüyle boşaltılmış ve içine işlevine uygun sayıda üşekler yerleştirilmiş cam boru.

Eksicik bulutu : Bir eksicik boşalım borusunun üşekleri arasındaki bölgede bulunan durgun eksicik yığılımı. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde yerleşen eksicikler kümesi.

Eksicik çekerliği : Yüksüz bir öğecik ya da özdeciğin, bir eksicik daha almasıyla saldığı erke ile ölçülen nicelik.

Eksicik çifti : Özdecik içinde bağlı iki öğeciğin ortak yörüngesinde yerleşerek bağlaşımı sağlayan iki eksicik.

Eksicik çoğaltıcısı : Bir ışılakımı yeğinleştirmek için, eksicik sayısını artıracak biçimde düzenlenmiş bir dizi üşekten oluşan ışılakımsal göze.

Eksicik dağılımı : Eksiciklerin öğecik ya da üşer çekirdeği çevresindeki nicemsel yörünge katmanlarında yer alma düzeni.

Eksicik dalga boyu : Devinirliği P olan bir eksiciğin de Broglie dalga boyu : (...) = h/p.

Eksicik demeti : Özdeş hızla, özdeş doğrultuda devinen eksicik kümesi.

Eksicik derişimi : Bir özdecikteki değerlik eksicikleri sayısının öğecik sayısına oranı.

Eksicik dizilmıknatıs çınlanımı : Eksicik dizilmıknatıslığı gösteren bir özdeğin mıknatıssal alan etkisinde, akımmıknatıssal dalgaları seçerek soğurduğu olay.

Eksicik dolancası : Bir eksiciğin, bir öğecik çekirdeği çevresinde dolanırken izlediği kapalı yörünge.

Eksicik fırıl çınlanımı : Bkz.eksicik dizilmıknatıssal çınlanımı.

Eksicik ışınları : Bir boşalma borusunda alt-üşekten salımlanan eksiciklerin oluşturduğu ışınlar. Salımlanma, alt-üşeğin kızdırılması ya da parçacıklarla dövülmesinden kaynaklanır.

Eksicik ilginliği : Bar öğeciğin ya da özdeciğin erkin eksicikleri bağlama ve eksi üşer oluşturma eğilimi.

Eksicik kabuğu : Bir öğecikte baş nicem sayıları aynı olan eksiciklerin kapladığı bölge.

Eksicik kapımı : Özgür bir eksiciği, bir öğeciğin ya da bir özdeciğin yakalamasıyla bir eksi üşer oluşumu. 2— Bir çekirdeğin, kendi eksiciklerinden birini kapmasıyla oluşan ışımetkin dönüşüm.

Eksicik kırınımı : Eksicik demetinin özdek içinden geçip saçılması. 2-Bu olaya dayanarak özdeciksel yapıyı bulma yöntemi.

Eksicik kuşağı : Eksiciğin özdecik içindeki nicemsel geçişlerinden ileri gelen özgül izge kuşağı.

Eksicik kuşak izgesi : Morüstü kesimde ya da görünür bölgemde özdeciksel dolancallardan kaynaklanan izge.

Eksicik minigözleri : Işık ışınları yerine eksicik demetleri kullanan ve görüntüyü ışılyaprak ya da ısınır perde üzerine çıkaran çözme gücü çok yüksek minigözler.

Eksicik püskürteci : Eksicik ışınları borusunda ya da eksicik minigözlerinde, eksicik demeti oluşturan, hızlandırıcı ve odaklayıcı kaynak.

Eksicik voltölçeri : Çok küçük değişken akımları ve gerilimleri ölçmekte kullanılan yükselteçli aygıt.

Eksiciksel ışık bilgisi : Eksicik demetlerinin dalgalılık özelliklerine dayanarak ışık bilgisine koşut inceleme ve uygulama dalı.

Erkim eksicik : Bir özdekte bulunan, ancak bir öğeciğe sürekli olarak bağlı olmayan ve özdek içinde bir gerilim bayırlığı engeli ile karşılaşmayan eksicik.

Eşdeğeri eksicikler : Bir öğeciğin özdeş dolancalarında yerleşmiş eksicikler.

Isıl eksicik borusu : Isıtılmış alt-üşeği eksicik kaynağı durumunda, içinde toplayıcı üst-üşek ile eksicik akışımını denetleyen ek üşekleri bulunan havası alınmış cam şişe.

İkincil eksicik : İkincil bir yayımdan çıkan eksicik. Çarpışan iki eksiciğin az erkeli olanı.

Nicemsel eksicik bilgisi : Katı buzsullarda mini dalga gücünün yaratılmasının ve yükseltilmesinin nicemsel işleybilime dayanarak incelenmesi.

Ortak eksicikler : Ayrı iki öğeciğin bağ oluşturan dış eksiciklerinin sıfır fırıl nicem sayısı verecek biçimde eşlenmesi.

Su kaplı eksicik : Su ortamı içinde su özdecikleri ile çevrili bir yapı gösteren, tek başına bir kimyasal türmüş gibi özellikleri olan eksicik.

Uyarık eksicik : Olağan erke düzeyinden daha yüksek bir kabukta bulunan eksicik.

Uydu eksicikler : Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler.

Diğer dillerde Eksicik anlamı nedir?

İngilizce'de Eksicik ne demek ? : electron