Electrocardiograph türkçesi Electrocardiograph nedir

  • Kalp atışyazarı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Elektro kardiyograf.
  • Elektrokardiyograf.
  • Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerini kaydetmek için kullanılan alet.

Electrocardiograph ingilizcede ne demek, Electrocardiograph nerede nasıl kullanılır?

Electrocardiographic : Kalp tarafından verilen elektrik vuruşlarının kaydedilmesiyle ilgili (elektrokardiyograf {kalp atışyazarı} kullanılarak). Elektrokardiyografik.

Electrocardiographs : Kalp atışyazarı. Elektrokardiyograf. Elektro kardiyograf.

Electrocardiography : Kalp faaliyetlerinin bir elektrokardiyograf ile ölçümü. Elektrokardiyografi. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerin elektrokardiyografla kaydedilmesi işlemi.

Electrocardiogram : Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon akımların yazdırılmasıyla oluşan grafik, ekg. bu grafikte p, q, r, s, t ile ifade edilen temel dalgalar oluşur. p; kulakçık depolarizasyonunu, qrs kompleksi; karıncık depolarizasyonunu, t; karıncık repolarizasyonunu ifade eder. Kalp atışçizgesi. Elektro. Ekg. Elektrokardiyografi. Elektrokardiyogram. Kalp grafiği. E.k.g.

Electrocardiograms : Elektrokardiyogram. E.k.g. Kalp grafiği.

İngilizce Electrocardiograph Türkçe anlamı, Electrocardiograph eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Electrocardiograph ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Cardiograph : Yürek akımyazarı. Kalp atımındaki mekanik hareketleri kaydetmek için kullanılan cihaz. Kardiograf. Ekg (kalp tarafından gönderilen elektrik sinyallerini kaydeden makina). Kardiyograf.

Cardiographs : Ekg (kalp tarafından gönderilen elektrik sinyallerini kaydeden makina). Kardiyograf. Yürek akımyazarı.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi. Salhane.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Medical instrument : Tıbbi alet.

Electrocardiograph synonyms : cardiac monitor, heart monitor, a crochordon, electrocardiographs, abdominal palpation, abdomen, a clay, abamectin, a c deformity, abdominal distention, abaxial, a amplitude mod.