Electrocardiogram türkçesi Electrocardiogram nedir

  • Kalp atışçizgesi.
  • E.k.g.
  • Elektro.
  • Kalp grafiği.
  • Elektrokardiyogram.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon akımların yazdırılmasıyla oluşan grafik, ekg. bu grafikte p, q, r, s, t ile ifade edilen temel dalgalar oluşur. p; kulakçık depolarizasyonunu, qrs kompleksi; karıncık depolarizasyonunu, t; karıncık repolarizasyonunu ifade eder.
  • Ekg.
  • Elektrokardiyografi.

Electrocardiogram ingilizcede ne demek, Electrocardiogram nerede nasıl kullanılır?

Electrocardiograms : E.k.g. Kalp grafiği. Elektrokardiyogram.

Electrocardiograph : Kalp atışyazarı. Elektro kardiyograf. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerini kaydetmek için kullanılan alet. Elektrokardiyograf.

Electrocardiographic : Kalp tarafından verilen elektrik vuruşlarının kaydedilmesiyle ilgili (elektrokardiyograf {kalp atışyazarı} kullanılarak). Elektrokardiyografik.

Electrocardiographs : Elektrokardiyograf. Kalp atışyazarı. Elektro kardiyograf.

Electrocardiography : Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerin elektrokardiyografla kaydedilmesi işlemi. Elektrokardiyografi. Kalp faaliyetlerinin bir elektrokardiyograf ile ölçümü.

İngilizce Electrocardiogram Türkçe anlamı, Electrocardiogram eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Electrocardiogram ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Ecg : Gebe kısraklarda döl yatağı endometriyal kaplarından gebeliğin 40-15 özellikle 48-8 inci günlerinde bol miktarda salgılanan, aksesör korpus luteumların oluşmasında etkili, güçlü olarak fsh, zayıf olarak da lh etkinliğine sahip glikoprotein yapılı bir hormon, pmsg, ecg, kısrak gonadotropini. veteriner hekimlikte fsh yerine kullanılır. Elektrokardiyogram kısaltması. (kardiyoloji) elektrokardiyograf kullanarak yaratılan kalp tarafından dışarı verilen elektrik nabız atışlarının grafik kaydı (kalp hastalığı teşhisi koymak için kullanılan). Ecg. Elektrokardiogram. Elektrokardiyogramın kısaltması. Elektrokadiograf.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Mezbaha. Kesimevi.

Checkup : Yoklama. Tepeden tırnağa sağlık muayenesi. İnceleme. Check up. Sağlama. Çekap. Sağlık yoklaması. Araştırma. Genel sağlık kontrolü. Sağlık kontrolü.

Medical exam : Muayene. Tıp sınavı.

 

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Electrocardiography : Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerin elektrokardiyografla kaydedilmesi işlemi. Kalp faaliyetlerinin bir elektrokardiyograf ile ölçümü.

Electrocardiogram synonyms : graphical record, a crochordon, electro, abdominal fat necrosis, medical, a c deformity, abdomen, abdominal distention, cardiogram, a c syndrom, medical examination, graph, electrical, electrode, a band, abdominal pain, health check, electrocardiograms, a dna, ekg, abaxial, medical checkup.