Electrocardiograms türkçesi Electrocardiograms nedir

Electrocardiograms ingilizcede ne demek, Electrocardiograms nerede nasıl kullanılır?

Electrocardiogram : Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon akımların yazdırılmasıyla oluşan grafik, ekg. bu grafikte p, q, r, s, t ile ifade edilen temel dalgalar oluşur. p; kulakçık depolarizasyonunu, qrs kompleksi; karıncık depolarizasyonunu, t; karıncık repolarizasyonunu ifade eder. E.k.g. Elektrokardiyografi. Kalp grafiği. Elektrokardiyogram. Ekg. Kalp atışçizgesi. Elektro.

Electrocardiograph : Elektro kardiyograf. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerini kaydetmek için kullanılan alet. Kalp atışyazarı. Elektrokardiyograf.

Electrocardiographic : Kalp tarafından verilen elektrik vuruşlarının kaydedilmesiyle ilgili (elektrokardiyograf {kalp atışyazarı} kullanılarak). Elektrokardiyografik.

Electrocardiographs : Elektro kardiyograf. Elektrokardiyograf. Kalp atışyazarı.

Electrocardiography : Kalp faaliyetlerinin bir elektrokardiyograf ile ölçümü. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon potensiyellerin elektrokardiyografla kaydedilmesi işlemi. Elektrokardiyografi.

İngilizce Electrocardiograms Türkçe anlamı, Electrocardiograms eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Electrocardiograms ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Medical checkup : Sağlık kontrolü.

Ekg : Elektrokardiyograf kullanarak yaratılan kalp tarafından dışarı verilen elektrik nabız atışlarının grafik kaydı (kalp hastalığı teşhisi koymak için kullanılan). Ekg.

Medical exam : Tıp sınavı. Muayene.

Cardiogram : Kalp elektrosu. Kardiyogram. Kardiyografla yazdırılan kalp hareketleri eğrisi.

Medical : Medikal. İyileştirici. Sağlık. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tıp. Tıbba ait. Tedavi edici. Tıbbi.

Checkup : Çekap. Sağlama. Genel sağlık kontrolü. Araştırma. Yoklama. Check up. Tepeden tırnağa sağlık muayenesi. Sağlık kontrolü. Sağlık yoklaması. İnceleme.

Electrocardiogram : Kalp atışçizgesi. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon akımların yazdırılmasıyla oluşan grafik, ekg. bu grafikte p, q, r, s, t ile ifade edilen temel dalgalar oluşur. p; kulakçık depolarizasyonunu, qrs kompleksi; karıncık depolarizasyonunu, t; karıncık repolarizasyonunu ifade eder. Elektro. Elektrokardiyografi. Ekg.

Cardiograph : Kardiyograf. Ekg (kalp tarafından gönderilen elektrik sinyallerini kaydeden makina). Kalp atımındaki mekanik hareketleri kaydetmek için kullanılan cihaz. Elektrokardiyograf. Kardiograf. Yürek akımyazarı.

Health check : Sağlık kontrolü.

Medical examination : Doktor muayenesi. Adli tıp muayenesi. Muayene. Tıbbi tetkik. Tıbbi muayene. Sağlık kontrolü. Sağlık muayenesi.

Electrocardiograms synonyms : heart monitor, cardiac monitor, graphical record, medical instrument, graph, ecg.