Emblem türkçesi Emblem nedir

Emblem ile ilgili cümleler

English: This deed became one of the most emblematic milestones of the Revolution.
Turkish: Bu başarı, devrimin en simgesel kilometre taşlarından biri oldu.

English: He was a brilliant and emblematic scientist.
Turkish: O, mükemmel ve sembolik bir bilimciydi.

Emblem ingilizcede ne demek, Emblem nerede nasıl kullanılır?

Floral emblem : Çiçek desenli şeref nişanı.

Idf emblem : Idf amblemi. İsrail savunma kuvvetleri'nin sembolü.

National emblem : Ulusal sembol.

Emblematic : Simgeleyen. Simgesel. Temsil eden. Temsil edici. Sembolik.

Emblematical : Temsil eden. Sembolik. Simgesel. Simgeleyen.

Embleming : Sembollerle ifade etme. Simgeleme. Sembolleştirme. Sembol ile belirtme.

Emblematise : Sembol görevi görmek (emblematize olarak da yazılır). Simgelemek. Sembol ile belirtmek. (britanya ingilizcesi) sembolikleştirmek. Sembolleştirmek. Sembollerle ifade etmek. Sembolize etmek. Simge ile temsil etmek.

All of a tremble : Tir tir. Zangır zangır titreyen.

Emblems : Kişileştirme. Sembol. Arma. Amblemler. Simge. Amblem.

Assembled : Oluşturmak. Toplu. Toplanan. Toplanmış. Birlikte yapılmış. Birleşmiş. Çatma. Mecmu.

 

İngilizce Emblem Türkçe anlamı, Emblem eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Emblem ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cliaracter : Bir nesneyi benzerlerinden ayırt eden temel özellik, anlamdaş ıra.

Image : Eş. Resim. İmaj. İzlenim. Heykel. Film ya da şerit filmde tek bir devinimi belirten resim. Gerçekle ilişkisi olmadığı halde insanın zihninde tasarlayıp canlandırdığı şey. ortada açık bir uyaran olmadan, eski bir duyusal-algısal yaşantının zihinde yeniden canlanan biçimi. Benzetme. Bilgisayar, eğitim, fizik, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aynı.

Blazonry : Gösteriş. Parlak dekor. Fiyaka. Armacılık. Hanedan armaları.

Impersonation : Taklit etme. Kişiliğe bürünme. Taklidini yapma. İmpersonasyon. Kişilik kazandırma. Kişilik yükleme. Bir kişiliği temsil etme. Canlandırma.

Blazon : Uygun bir dille söylemek. Ongun. Gösteriş. Renklerle süslemek. Donatmak. Fiyaka. Armacılık. İlan etmek (göze çarpan bir şekilde). Parlatmak. Kaplamak.

Licence plate : Taşıtların kayıtlı oldukları il ve sıra numaralarını gösteren, aracın önüyle arkasına konan saç yaprak. Plaka.

Augury : Alamet. Kehanet. Falcılık. Fal. Kahinlik.

 

Arms : Cephane. Silahlar. Koyun. Savaş silahları. Silah. Kucak.

Armorial bearings : Hanedan arması.

Embodiments : Somutlaşma. Cisimleşme. Cisimleştirme. Tecessüm. Bir şeyin somut hali. Somut örnek. Ta kendisi. Şekillenme.

Emblem synonyms : scarlet letter, mogen david, shield of david, hakenkreuz, magen david, star of david, solomon's seal, allegory, exemplification, clew, cupid, shire, title plate, ensign, logo, crests, signal, impersonations, impresa, bookmark, byword, bodement, banner, dove, symbolisation, armings, clueing, characters, totem pole, cross, exemplifications, icon, eagle.

Emblem ingilizce tanımı, definition of Emblem

Emblem kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To represent by an emblem. To symbolize. Inlaid or mosaic work. Something ornamental inserted in a surface. Inlay.