Emblems türkçesi Emblems nedir

Emblems ingilizcede ne demek, Emblems nerede nasıl kullanılır?

Floral emblem : Çiçek desenli şeref nişanı.

Idf emblem : İsrail savunma kuvvetleri'nin sembolü. Idf amblemi.

National emblem : Ulusal sembol.

Emblem : Sembol. Remiz. İşaret. Simge. Sancak. Kişileştirme. Belirtke. Kurumları birbirinden ayrılmaya yarayan özel im. Arma. Simgeli resim.

Emblematic : Sembolik. Simgeleyen. Temsil eden. Temsil edici. Simgesel.

Emblematise : Sembolize etmek. Sembol görevi görmek (emblematize olarak da yazılır). Sembollerle ifade etmek. Simgelemek. Sembolleştirmek. (britanya ingilizcesi) sembolikleştirmek. Sembol ile belirtmek. Simge ile temsil etmek.

All of a tremble : Zangır zangır titreyen. Tir tir.

Assembled : Toplanmış. Birlikte yapılmış. Birleşmiş. Toplu. Toplanan. Çatma. Oluşturmak. Mecmu.

Emblematize : Sembollerle ifade etmek. Simge ile temsil etmek. Simgelemek. Sembolleştirmek. Sembol ile belirtmek. Simge ile temsil edilmek.

Embleming : Simgeleme. Sembollerle ifade etme. Sembolleştirme. Sembol ile belirtme.

İngilizce Emblems Türkçe anlamı, Emblems eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Emblems ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Individualization : Bireycilleşme. Bireyselleşme. Bireyleştirme. Şahsileştirme. Kişiselleşme. Ferdileştirme. Bireyleşme. Ayırt edici veya bireysel yapma (individualisation olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) bireyselleştirme.

 

Blazoning : Sergilemek. Ongun. Gösteriş. Arma çizmek. Uygun bir dille söylemek. İlan etmek (göze çarpan bir şekilde). Parlatmak. Donatmak (göze çarpan bir şeyle). Kaplamak (göze çarpan bir şeyle).

Badging : Markalama (cam).

Fasces : Hakimlik sembolü. Hakimiyet simgesi. Değnekler demeti.

Epitome : Somut örnek. Uzun bir kitabın, özü yitirilmeden kısaltılmış ya da özetlenmiş biçimi. Özet. Misal. Özetkitap. Öz. Örnek. İdeal.

Ensign : İşaret. İşletme imi. İşletmelerin kendilerini tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırmak amacıyla kullandıkları, kütüğe yazımı zorunlu olmayan imler. Nişan. Marka. Bayraktar (ingiliz ingilizcesi). Bayraktar. Alamet. Bayrak.

Embodiments : Cisimleştirme. Ta kendisi. Somut örnek. Cisimleşme. Somutlaşma. Şekillenme. Bir şeyin somut hali. Tecessüm.

Characterization : Nitelendirme. Özelliklerin belirlenmesi veya ölçümü. Nitelendirilme. Tavsif. Niteleme. Oyunun özüne uygun olarak aksiyonun gelişimini sağlayan kişilerin yapımı. oyun kişisinin yapımı, yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevre vb. yollardan gerçekleştirilir. kişileştirme tip ve karakter olmak üzere iki çeşittir. Karakterize etme. Tanımlama. Tarif.

Insignias : İşaretler. Alamet. İğaretler. Nişanlar. Rütbe işaretleri. İşaret.

Skull and crossbones : Korsan bayrağı işareti. Kurukafa resmi.

Emblems synonyms : hakenkreuz, scarlet letter, magen david, shield of david, mogen david, solomon's seal, star of david, paschal lamb, symbolization, colors, hammer and sickle, symbol, blazon, exemplifications, crests, arming, pattern, arms, representations, symbolic representation, emblem, donkey, images, national flag, epitomes, cupid, allegory, figure, eagle, embodiment, totem, flag, exponent.