Enerji kaynağı nedir, Enerji kaynağı ne demek

  • Güç kaynağı

Enerji kaynağı tanımı, anlamı:

Enerji : Manevi güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Güç kaynağı : Elektrik enerjisini depolayan ve akımın kesilmesi sırasında kullanılmasını sağlayan aygıt.

Güç : Birim zamanda yapılmış olan iş. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Zorlukla. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Sınırsız, mutlak nitelik. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.

Enerji kaynağı ile ilgili Cümleler

  • Güneş enerjisi yeni bir enerji kaynağıdır.
  • Rüzgar ucuz ve temiz bir enerji kaynağıdır.
  • Güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır.
  • Bir başka ilginç enerji kaynağı radyoaktif atık malzemeden elde edilen ısıdır.
  • Güneş en önemli enerji kaynağımızdır.

Diğer dillerde Enerji kaynağı anlamı nedir?

İngilizce'de Enerji kaynağı ne demek? : n. power supply