Epochs türkçesi Epochs nedir

Epochs ingilizcede ne demek, Epochs nerede nasıl kullanılır?

Epoch making : Çığır açan. Yeni bir dönem başlatan.

Glacial epoch : Buzul devri. Buzul çağı. Pleistosen. Buzul dönemi. Tarihte dünya yüzeyinin büyük bir kısmını buzulların kapladığı dönem. Pleistosen dönemi.

Interglacial epoch : İki buzul dönemi arasındaki buzulsuz geçen süre. Buzul ara dönemi. Buzularası dönem.

Mark an epoch : Yeni bir devir açmak.

Recent epoch : Son dönem.

Epode : Lirik gazelin üçüncü kısmı. Eski yunan şiirinde kısa bir beytin uzun bir beyti takip ettiği manzume şekli.

Epoc : Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için işletim sistemi (psion şirketi tarafından üretilen).

Eponym : Soyuna adını veren kimse. Eponim. Kavim. Kendi adını taşıyan. Bir şeye (kendi) adını vermiş. Kişi kökenli. İsim babası. Bir yere adını veren kimse.

Epoch : Epok. Tarih. Zaman. Dönem. Herhangi bir olaylar sırası için başlangıç olarak kabul edilen zaman. bir değişen yıdızın minimumdan geçtiği zamanlardan ilki; bir katalogun verdiği konsayıların geçerli olduğu yıl. Devre. Devir. Çağkatman birimlerinden olan bir dizinin oluş süresi. Çağ. Vakit.

Eponymies : Kişi adına dayanan adlandırma. Eponimi.

 

İngilizce Epochs Türkçe anlamı, Epochs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Epochs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assignments : Ödev. İş. Feragat senedi. Kararlaştırma. Atama. Temlik. Devretme. Sınavlar. Havale senedi. Görev.

Any time : Ne zaman istersen. Her defasında. Her olduğunda. Her zaman. Herhangi bir zaman.

Currency : Sirkülasyon. Değer. Nakit para. Sürüm aracı. Revaç. Yaygınlık. Döviz. Tedavül.

Chronicle : Günlük. Olguluk. Kroniğini çıkarmak. Kronolojik yazılmış tarih. Kaydetmek (sırasıyla). Günün olayları. Kayıt. Kronik. Vakayıname.

Histories : Geçmiş. Kayıtlar. Gelişim aşmaları. Hikaye.

Annals : Vakayiname. Tarihi olaylar. Kronik. Tarihsel olaylar.

Bout : Kriz. Karşılaşma. Müddet. Nöbet. Gösteri. Boks. Kısa dönem. İki yarışmacının yenişmek gereğiyle yaptıkları vuruşma. Eskrim maç.

Hour : Bir günün yirmi dörtte biri uzunluğundaki zaman aralığı. Sögen. Saat.

Cult : Rağbet. Tarikat. İbadet. Tapınma. İnanç. Putperestlik. Moda. Merak. Heves.

Assignation : Göreve seçme. Ferağ. Devir ve temlik. Atama. Buluşma. Belirleme. Saptama. Randevu. Tahsis edilmiş.

Epochs synonyms : time period, historic period, modern era, period of time, set, cessions, run, revolution, fourth dimension, cycle, time, node, while, circuitry, half time, assignations, durations, session, history, cycles, poetry, chronicling, half, everytime, circulation, times, storying, eras, circuit, epoch, story, sessions, era.

 

Epochs zıt anlamlı kelimeler, Epochs kelime anlamı

Insignificant : Anlamsız. Cavalacoz. Naçiz. Manasız. Değersiz. Silik. Hafif. Küçük. Ehemmiyetsiz. Önemsiz.