Erk nedir, Erk ne demek

  • Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
  • Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği.
  • Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz

Yerel Türkçe anlamı:

Çevresi yüksek kayalık ve taşlık arazi.

İçlek sıkıntı, güçlük, yük.

Sözü, nazı geçme, etkisi olma, hatırını kırmama anlamında kullanılır: Benim erkim ellere geçer de kardeşime geçmez.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür ve benzeri; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.

Felsefi anlamı:

Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.

Hukuki terim anlamı:

kudret, iktidâr.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir bireyin, bir toplumsal kümenin, bir toplumun başka birey, küme ya da toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, özgürlüklerine karışma ve onları beli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi ya da yeteneği.

 

Diğer sözlük anlamları:

Kuvvet, kudret, irade.

İhtiyar, hakk-ı hıyar.

Erk isminin anlamı, Erk ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir işi yapabilme gücü, kudret. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz. Naz. Sevgi. İçtenlik.

İngilizce'de Erk ne demek? Erk ingilizcesi nedir?:

energy, power

Fransızca'da Erk ne demek?:

puissance

Erk tanımı, anlamı:

Anaerki : Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana soyuna mal eden ilkel bir toplum düzeni.

Ataerki : Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk düzeni.

Bey erki : Varsıl erki.

Din erki : Teokrasi.

El erki : Demokrasi.

Soylu erki : Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim biçimi, aristokrasi.

Takım erki : Oligarşi.

Varsıl erki : Zenginler iktidarı, zenginlerin yönetimi, bey erki, zengin erki, plütokrasi.

Yargı erki : Yargı gücü.

Zengin erki : Varsıl erki.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Tek. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Kudret : Maddi güç, zenginlik. Tanrı'nın ezelî gücü. Güç, erk, erke, iktidar. Yetenek. Tanrı yapısı.

İktidar : Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.

Erk istenci : (Nietzsche'de) Başkalarının istenç güçlerini kendi değerleme ve istemeleri doğrultusunda zorlayan istenç. (Adler) Başkalarından üstün olma ve onları egemenliği altına alma istenci.

 

Diğer dillerde Erk anlamı nedir?

İngilizce'de Erk ne demek? : n. (British slang) sailor of low rank; seaman; stupid person

n. power, strength; ability; capability

Fransızca'da Erk : domination [la], royauté [la]

Almanca'da Erk : n. Macht

Rusça'da Erk : n. сила (F), могущество (N), власть (F), влияние (N), авторитет (M)