Ataerki nedir, Ataerki ne demek

Ataerki; bir toplum bilimi terimidir.

  • Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk düzeni

Sosyoloji'deki anlamı:

Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin ve benzeri baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi.

İngilizce'de Ataerki ne demek? Ataerki ingilizcesi nedir?:

patriarchate

Ataerki kısaca anlamı, tanımı:

Ataerkil : Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal.

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.

Baba : Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Çocuğu olan erkek, peder. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Ata. Çatı merteği. Çok kaliteli, üstün nitelikli.

 

Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Topluluk : Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Sanatçı grubu. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Vücudun dolgun olma durumu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Bez dokuma tezgâhı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Alet edevat takımı. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile.

 

Ataerkil aile : Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile. Baba ya da ailenin en yaşlı erkeğince yönetilen bir aile biçimi.

Ataerkil düzen : İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi.

Ataerki ile ilgili Cümleler

  • Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur.
  • Ali ataerkil bir topluma inanır.

Diğer dillerde Ataerki anlamı nedir?

İngilizce'de Ataerki ne demek? : n. patriarchate

Almanca'da Ataerki : das Vaterrecht, das Patriarchat