Ermeni nedir, Ermeni ne demek

Ermeni; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan halk veya bu halktan olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Ermeni (bk. irmeni)

Ermeni. || ermene || ermeni dığasi: küfür sözü

Dört parçanın birbirine eklenmesiyle meydana gelen büyük kilim.

Tiyatro'daki terim anlamı:

(Kar. Ort. O.) Geleneksel Türk oyunlarının kişilerinden biri.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Gölge oyunu ile ortaoyunu'nda çok rastlanan bir tip. Çoğu kez elinde utla perdeye çıkar. Musiki, şiir gibi sanatlardan hoşlanır. Gün görmüştür, başkalarını küçümser, kimi kez konaklarda alışverişe bakan ayvaz olarak görülür. Uğraşları arasında kuyumculuk, tuhafiyecilik, lağımcılık vardır.

Ermeni hakkında bilgiler

Ermeniler (Ermenice: հայեր Hayer), bir Hint-Avrupa halkı olan Ermenilerin tarih sahnesine çıktığı ilk yer Anadolu'dur. 7 ile 10 milyon arasında olduğu tahmin edilen toplam nüfusun çoğunluğu bugün dünyanın farklı noktalarına dağılmış durumda olup Ermenistan'da ise 3 milyon civarındadır.

20. yüzyılın başlarına dek Anadolu'da yaşayan halk 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu ile Anadolu'dan Orta Doğu'ya sürgün edilmiştir. Sürgün boyunca nüfusun önemli bir kısmı yolda yaşamını yitirmiş, diğerleri ise Rusya, İran gibi ülkeler ile Azerilerin yoğun yaşadığı (Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesi, Ermenistan ve Dağlık Karabağ) yakın coğrafyalara ve Fransa, ABD, Kanada ve Avustralya gibi uzak ülkelere göç etmişlerdir. Bu uzak göçlerle birlikte Ermeni diasporası meydan gelmiştir. Türkiye ve İran'da bulunan Ermeni azınlıklar diaspora tanımı içerisine girmemektedirler.

 

Ermenice, Hint-Avrupa dil ailesi içinde bağımsız bir koldur. Yukarı Fırat ve Aras havzasında MÖ 5. yüzyıldan itibaren varlığı kaydedilmiş ve 405 yılından itibaren Ermeni alfabesi ile yazılmaya başlanmıştır. Din adamı Mesrop Maştots (y. 361-441) tarafından geliştirilerek günümüze dek kullanılan Ermeni alfabesi 38 harften oluşur.

Modern Ermenice yazı lehçeleri, İstanbul merkezli olarak gelişen Batı Ermenicesi ile, İsfahan merkezli olarak yayılan Doğu Ermenicesidir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmî dili Doğu Ermenicesidir. Batı ülkelerindeki Ermeni diasporası bünyesinde Batı Ermenicesi daha yaygın olmakla birlikte, son yıllarda Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel etkisinin artmasıyla birlikte Doğu Ermenicesi giderek ön plana çıkmıştır.

Ermeni ile ilgili Cümleler

 • Bana Ermenistan'daki resimlerini göster.
 • Ermenice'de Ermenistan'a "Hayastan" denir.
 • Ağrı Dağı, Ermenistan'ın sembolüdür ama aslında Türkiye toprakları üzerinde yer almaktadır.
 • Onlar romanı Rusçadan Ermeniceye çevirdiler.
 • Ermenistan 2003'te Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı.
 • Ermeni Soykırımı; erkek,kadın ve çocukları da içeren toplam 1,5 milyon ölü bıraktı.
 • 1988'de Ermenistan'ı vuran depremi hatırlıyor musun?
 • Ermenice bir Hint-Avrupa dilidir.
 • Ermenistan, Avrupa Birliği üyesi mi?
 • Ermenistan 26 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etti.
 • Ermenice'de Ermenistan'ın adı "Hayastan"dır.
 • Hristiyanlık Ermenistan'a birinci yüzyılın başında geldi ve 301 yılında resmi din oldu.
 

Ermeni anlamı, kısaca tanımı:

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam. Herkes.

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Yaratma. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Ermenice : Hint-Avrupa dil ailesinden, Ermenilerin kullandığı dil, Ermeni dili. Bu dille yazılmış olan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih dersi. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih kitabı.

Sahne : Tanık olunan, gözlenen olay. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk. Görüntü. Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Milyon : Bu sayının adı. Bin kere bin, 1.000.000.

Ermeni gelini gibi kırıtmak : ağır veya yavaş hareket etmek. İlgili cümle: "“O kuruntularımız, o tafralarımız, o Ermeni gelini gibi kırıtmalarımız pek boşuna demektir.”" S. Birsel.

Diğer dillerde Ermeni anlamı nedir?

İngilizce'de Ermeni ne demek? : n. Armenian

Fransızca'da Ermeni : arménien/ne

Almanca'da Ermeni : n. Armenier

adj. armenisch

Rusça'da Ermeni : n. армянин (M)

adj. армянский