Fruitions türkçesi Fruitions nedir

Fruitions ingilizcede ne demek, Fruitions nerede nasıl kullanılır?

Come to fruition : (olumlu) bir sonuca ulaşmak. Semeresini vermek. Semere vermek. Meyvesini vermek. Sonuç elde etmek. Muradına erme. Tamamına ermek. Gerçekleşmek.

Fruition : Gerçekleşme. Amacına ulaşma. Ürün verme. İstediğini elde etme. Tahakkuk. Muradına erme.

Fruitier : Meyve tadında. Meyvemsi. İğrenç derecede imalı. Meyveli. Tatlı. Tınlayan.

Fruitiest : İğrenç derecede imalı. Tınlayan. Tatlı. Meyveli. Meyvemsi. Meyve tadında.

Fruitiness : Meyve tadı. Meyve gibi. Kalın. Meyvemsi. Eğlenceli. Meyvalı. Çatlak. Meyve tadında. Meyve tadında olma.

Fruit cake : Konserve edilmiş meyvelerden yapılmış besleyici kek. Deli. Çılgın kimse. Meyveli pasta. Kaçık. Meyveli kek.

Fruit and vegetable wholesaler : Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden sebze meyve toptancısı, çiçekçi esnafı gibi simsarlar. Kabzımal.

Fruit basket : Meyve sepeti. Değişik meyve çeşitleri içeren sepet.

Fruit bats : (zooloji) meyve ile beslenen büyük yarasa (asya, avrupa ve afrika'da bulunan). Uçan köpek. Uçarköpek. Memeliler (mammalia) sınıfının, yarasalar (chiroptera) takımının, büyük yarasalar (megachiroptera) alt takımından boyları büyük, gözleri küçük, kuyrukları olmayan bir familya. Memeliler (mammalia) sınıfının, yarasalar (chiroptera) takımından, köpeklerinkine benzeyen öne doğru uzamış başlı, kuyrukları körelmiş ya da bulunmayan, gözleri büyük, kulakları küçük olan, afrika, hindistan ve avustralya'da ormanlarda yaşayan bir alt takım. Büyük yarasalar. Kanat ayaklıgiller. Meyve yarasası.

 

Fruit drops : Meyveli şeker.

İngilizce Fruitions Türkçe anlamı, Fruitions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fruitions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Actualisation : Hayata geçirilen bir şey. (müzik terimi) besteciden farklı bir kişi tarafından tamamlanan müzik kompozisyonu. Besteciden farklı bir kişi tarafından geliştirilen ve düzeltilen müzik kompozisyonu (ayrıca actualization). Hayata geçirme. Tanıma. Bir şeyi net bir şekilde anlama. Gerçek yapma süreci. Gerçekleştirme. Fiili yapma süreci.

Eventuating : Meydana gelme. Sonuçlanma. Çıkma. Sonuçlanmak. Neticelenme. Olmak. Meydana gelmek. Çıkmak.

Consummation : Gaye. Tamamına erdirme. Amaç. Yerine getirme. Mükemmellik. Tamamlama. İkmal etme. İkmal. İtmam.

Effectuation : Başarma. Yerine gelme. Yürütme. Yerine getirme. Gerçekleştirme. İcra etme. Uygulama. İcra. Tamamlama.

 

Bearing fruit : Kar sağlama. Meyve verme. Sonuç verme.

Accrual : Çoğalma. Artış miktarı. Birikmiş izin. Artış. Büyüme.

Assessment : Taşınmaz mal vergilerinde bir ölçü olarak kullanılmak üzere, kentlerde ve kırsal alanlarda, bireylerin ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan topraklann değerlerinin devletçe belirli aralıklarla saptanması. bk. yazım. Tahakkuk ettirme. Tarh. Köy gelirlerinin, köyün zorunlu işlerini ve köydeki aylıklı görevlilerin aylıklarını karşılamaya yetmediği durumlarda, 20 lirayı geçmemek üzere her aileden alınan bir tür yerel vergi. Biçilen değer. Düşünce. Belirlenen değer. Salma. Bellilendirme.

Materialization : Maddeleştirme. Gerçekleştirme. Maddileşme. Maddileştirme.

Enjoyment : Haz. Tasarruf hakkı. Hoşlanma. Yararlanma. Beğenme. Bir haktan yararlanma. Zevk. Ağız tadı. Lezzet. Sefa.

Materialisation : Maddileştirme.

Fruitions synonyms : materializations, bearing, actualization, eventuation, realization, actuation, causing, use, accruing, realizations, realisation, fruition, come to fruition.

Fruitions zıt anlamlı kelimeler, Fruitions kelime anlamı

Immature : Gelişmemiş. Ham. Olgun olmayan. İmmatür. Cinsel olgunluğa ulaşmamış. tam gelişmemiş. Olgunlaşmamış. Seksüel olgunluğa ulaşmamış. Çocukça. Toy.